13 აგვ

I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია / 1st International Scientific and Technological Conference

ძვირფასო კოლეგებო, 2019 წლის 7 – დან 11 ოქტომბრამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ქ. თბილისი, საქართველო) ჩატარდება I საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“.


Dear Colleagues, from 7th of October till 11 th of   October in Georgian Technical University (Tbilisi, Georgia) will be held 1st International Scientific and Technological Conference "Modern problems of power engineering and ways of solving them".
06 აგვ

საკვალიფიკაციო გამოცდები

2019 წლის 5-6 აგვისტოს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრში, ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები სს „თელასი“-ში დასაქმებული პერსონალისათვის.
ყველა სიახლე

სტუმრები პოლონეთიდან

02/22/2019 2019 წლის 21 თებარვალს საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და
ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტს სტუმრობდნენ სილეზიის ტექნოლოგიების
უნივერსიტეტის (გლივიცა, პოლონეთი) საერთაშორისო ურთიერთობათა
განყოფილების ხელმძღვანელი დოქტორი გრეგორ კლაპიტა და იოანა ჰანაკი. სტუმრები
დეტალურად გაეცვნენ ფაკულტეტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევით
ლაბორატორიებს, დაისახა ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავების ამოცანები.

 

სიახლეებში დაბრუნება