28 ივნ

ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერეცია

2018 წლის 28 ივნისს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ეგიდით,  გაიმართა „ენერგეტიკის ახალგაზრდული კონფერეცია“.
26 ივნ

ღია კომფერენცია

25 ივნის ჩატარდა სტუ-ის სტუდენტთა 86-ე ღია საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თბოენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის ” სექციის სხდომა.  
ყველა სიახლე

საწარმოო ინოვაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტი

სწავლება მიმდინარეობს:
ბაკალავრიატში: პროგრამული მოდული საწარმოო და ოპერაციული მენეჯმენტი
მაგისტრატურაში: ტექნოლოგიური მენეჯმენტი; პროექტის მენეჯმენტი.
დოქტორანტურა: ინოვაციური მენეჯმენტი.