საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .გაბისონია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი მ.სალუქვაძე

უფროსი ინჟინერი დ.ცინცაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ბ.შანშიაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი  .კილასონია

მეცნიერ თანამშრომელი  .სიხარულიძე

ინჟინერი ქ. ომიაძე

 

მართვის სისტემებისა და მოდელირების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ტროყაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  მ.გეგეჭკორი

მეცნიერ თანამშრომელი გ.ურუშაძე

ტექნიკოსი ნ.დოღონაძე

 

ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ჩიკოიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ა.თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მ.თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლ.ლორთქიფანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ა.ჩუტკერაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი ლ.სამსონაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ამირეზაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ. ჯავაშვილი

 

ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ლაბაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლ.გვარამაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი თ.საანიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი დ.ფურცხვანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მ.ცერცვაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ზ.ბუაჩიძე

მეცნიერ თანამშრომელი ვ. ბახტაძე

ინჟინერი გ.კიკნაძე

ინჟინერი თ.ხუციშვილი


.გომელაურის სახელობის ენერგეტიკის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .მაგრაქველიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.მირიანაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.გძელიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ბანცაძე

მეცნიერ თანამშრომელი მ.ჯანიკაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი ხ.ლომიძე

მეცნიერ თანამშრომელი ი.არჩუაძე

ინჟინერი ვ.ხათაშვილი

ინჟინერი ა.მიქაშავიძე

 

.ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  . მიქელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ვ.რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი დ.რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ჯალიაბოვა