საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ოპტიმალური მართვის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .მაისურაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ჭიჭინაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი მ.სალუქვაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ჯიბლაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ბ.შანშიაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  .გაბისონია

მეცნიერ თანამშრომელი  .კილასონია

მეცნიერ თანამშრომელი  .სიხარულიძე

წამყვანი სპეციალისტი  .გოგსაძე

ინჟინერი ქ. ომიაძე

 

მართვის სისტემებისა და მოდელირების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ტროყაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი  .კუბლაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი გ.ურუშაძე

უფროსი ინჟინერი დ.ცინცაძე

ინჟინერი ლ.გელიაშვილი

ტექნიკოსი ნ.დოღონაძე

 

ენობრივი და სამეტყველო სისტემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ჩიკოიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ლ.მარგველანი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ე.დოკვაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ა.თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მ.თუშიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლ.ლორთქიფანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ა.ჩუტკერაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი ლ.სამსონაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ამირეზაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ. ჯავაშვილი

ინჟინერი გ.კაპანაძე

 

ინფორმაციის გარდაქმნის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .ლაბაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლ.გვარამაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი თ.საანიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი დ.ფურცხვანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მ.ცერცვაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ზ.ბუაჩიძე

მეცნიერ თანამშრომელი ვ. ბახტაძე

ინჟინერი გ.კიკნაძე

ინჟინერი თ.ხუციშვილი

.გომელაურის სახელობის ენერგეტიკის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  .მაგრაქველიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.მირიანაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.გძელიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ბანცაძე

მეცნიერ თანამშრომელი მ.ჯანიკაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი ხ.ლომიძე

მეცნიერ თანამშრომელი ი.არჩუაძე

ინჟინერი ვ.ხათაშვილი

ინჟინერი ა.მიქაშავიძე

 

.ჭავჭანიძის სახელობის მანქანური ინტელექტის პრობლემების განყოფილება

განყოფილების უფროსი  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  . მიქელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ვ.რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი დ.რაძიევსკი

მეცნიერ თანამშრომელი ნ.ჯალიაბოვა

მეცნიერ თანამშრომელი ქ.კუთხაშვილი

უფროსი. ლაბორანტი გ.ქორჩილავა