საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო საბჭოს წევრები:


მ.სალუქვაძე  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  (საბჭოს თავმჯდომარე)
ნ. ყავლაშვილი (ინსტიტუტის დირექტორი)
თ. მაგრაქველიძე  - განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
ვ. გაბისონია  -  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
ო. ლაბაძე  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
ლ. ლორთქიფანიძე  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
მ. მიქელაძე  -  განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
თ. ტროყაშვილი  - განყოფილების  უფროსი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
ნ. მირიანაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
ბ. შანშიაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 
გ. ჩიკოიძე მთავარი - მეცნიერ თანამშრომელი 
ა. ჩუტკერაშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი