საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სამეცნიერო საბჭოს წევრები 


 1.  მ. სალუქვაძე  (საბჭოს თავმჯდომარე) 
 2. თ. მაგრაქველიძე  
 3. ვ. გაბისონია 
 4. ო. ლაბაძე 
 5. თ. ტროყაშვილი 
 6. გ. ჩიკოიძე 
 7. მ. მიქელაძე 
 8. მ. თუშიშვილი 
 9. ლ. ლორთქიფანიძე 
 10. ბ. შანშიაშვილი 
 11. ნ. კილასონია (სამეცნიერო საბჭოს მდივანი)