საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

მინდია სალუქვაძე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.

თენგიზ მაგრაქველიძე - განყოფილების გამგე, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.

ვლადიმერ გაბისონია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

მიხეილ თუშიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

მაია მიქელაძე განყოფილების გამგე.

ოთარ ლაბაძე - განყოფილების გამგე.

ვილჰელმ მაისურაძე - განყოფილების გამგე.

ლამარა მარგველანი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

თამაზ ტროყაშვილი განყოფილების გამგე.

ბესარიონ შანშიაშვილი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

გიორგი ჩიკოიძე - განყოფილების გამგე.

ნოდარ ჯიბლაძე მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს მდივანი - მეცნიერი თანამშრომელი .კილასონია