საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 საორგანიზაციო სამეურნეო განყოფილება 

განყოფილების უფროსი  ლ.ბეჟანიშვილი

მთავარი სპეციალისტი თ.მირძველი

მთავარი სპეციალისტი ქ.კვირიკაშვილი

წამყვანი სპეციალისტი ხ. ქარქაშაძე

საწყობის გამგე ა. ბეცეცაშვილი

ბიბლიოთეკარი ნ.მგალობლიშვილი

 

 საინჟინრო ტექნიკური განყოფილება

საინჟინრო ტექნიკური განყოფილების უფროსი ე.ჩიქოვანი

უფროსი ინჟინერი ნ.შენგელია

უფროსი ინჟინერი გ.სტურუა

ინჟინერი გ.მასხულია

ელექტრიკოსი გ.მაისურაძე

ტექნიკოსი ნ.საბანაძე

ტექნიკოსი ა.რაზმაძე

ტექნიკოსი ტ.ჯანიაშვილი

ტექნიკოსი კ.ხუციშვილი

ტექნიკოსი ჯ.ნიკოლაძე

უფროსი ლაბორანტი ი.უგრეხელიძე

უფროსი ლაბორანტი გ.ლაშხი

დამლაგებელი  ქ. ჯაფარიძე