საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

საორგანიზაციო სამეურნეო განყოფილება

1

ლ. ბეჟანიშვილი

განყოფილების  უფროსი

2

თ. მირძველი

წამყ. სპეციალისტი

3

მ. ოტიაშვილი

უფრ. სპეციალისტი

4

ა. ბეცეცაშვილი

საწყობის გამგე

5

ნ.მგალობლიშვილი

ბიბლიოთეკარი

 

 

 

საინჟინრო ტექნიკური განყოფილება

1

გ.მასხულია

საინჟ.ტექნკური განყოფილების უფროსი

2

გ.სტურუა

უფროსი ინჟინერი

3

ტ. კობერიძე

ინჟინერი

4

გ. მაისურაძე

ელექტრიკოსი

5

ნ. საბანაძე

ტექნიკოსი

6

ი. ოკანიანი

ტექნიკოსი

7

თ. ნათაძე

უფ. ლაბორანტი

8

გ. ბეცეცაშვილი

უფ. ლაბორანტი

9

წერეთელი

დამლაგებელი