იუბილე 60

05-07-2017

2016 წლის 16 დეკემბერს 1100 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გიორგი ნიკოლაძის სახ. აუდიტორიაში გაიმართა საიუბილეო სხდომა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავს. 


სხდომის დღის წესრიგი: 

სხდომის თავმჯდომარე ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნ. დოქტორი, პროფ. ნუგზარ ყავლაშვილი


სხდომის გახსნა: თავმჯდომარე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი,  აკადემიკოსი არჩილ ფრანგიშვილი


მოხსენება: არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი 60 წლისაა.     აკადემიკოსი მინდია სალუქვაძე


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე,    პროფ. ზურაბ გასიტაშვილი


აკადემიკოსი ელგუჯა მეძმარიაშვილი


მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ტექ.მეცნ. დოქტორი, პროფ. თამაზ ნატრიაშვილი


სამეცნიერო მოხსენებები: 


ტექნ. მეცნ. დოქტ. პროფ. ბესარიონ შანშიაშვილი         

Estimation of system matrix at identification of linear dynamical nonstationary systems   (B. Shanshiashvili, M. Salukvadze, V. Gabısonıa)


ტექნ. მეცნ. კანდიდატი, პროფ. ლიანა ლორთქიფანიძე

WordNet თესაურუსის სტრუქტურის მიხედვით ჰიპონიმური ხის ავტომატური ფორმირების ალგორითმი და პროგრამული რეალიზაცია. (გ.ჩიკოიძე, ლ. ლორთქიფანიძე


ტექნ. მეცნ. კანდიდატი თამაზ ტროყაშვილი 

მოძრავი მექანიზმების მართვის საკითხები საკუთარი ხმაურის გამოყენებით. (თ.ტროყაშვილი)


ტექნ. მეცნ. დოქტ. პროფ. ოთარ ლაბაძე      

სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძველზე (ო. ლაბაძე, ნ. ყავლაშვილი, მ. ცერცვაძე


ტექნ. მეცნ. დოქტორი   თენგიზ მაგრაქველიძე 

ხელოვნური ხაოიანობის გავლენა ვერტიკალურ ზედაპირზე ჩამომდინარე აფსკის თბოგაცემაზე  (თ. მაგრაქველიძე,  ა. მიქაშავიძე,   ნ.ბანცაძე,   ხ. ლომიძე, ნ. ლეკვეიშვილი


აკად. დოქტორი, პროფ. მაია მიქელაძე 

Задачи, методы и системы    интеллектуального анализа данных в медицине (М. Микеладзе, В. Радзиевский,Г. Бесиашвили, Н. Джалябова, П. Карчава,  Д. Радзиевский)

იხილეთ ბუკლეტი


სიახლეებში დაბრუნება


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image