ყურადღება!

02-08-2012
ინფორმაცია სტატიის გამოქვეყნების მსურველთათვის ინსტიტუტის შრომათა კრებულში!
 
იწყება სტატიების მიღება ინსტიტუტის შრომათა კრებულში გამოსაქვეყნებლად.
 
გთხოვთ მოგვაწოდოთ სტატიები ა.წ. 15 სექტემბრამდე.
 
შრომათა კრებულის რედკოლეგია.

იხ. მოთხოვნები სტატიის გასაფორმებლად

სიახლეებში დაბრუნება


Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image