საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

10 ოქტ

ღია კონკურსი სამეცნიერო განყოფილებების უფროსის თანამდებობების დასაკავებლად

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო განყოფილებების უფროსის თანამდებობების 5 წლის ვადით დასაკავებლად.
06 ივლ

კონკურსის შედეგი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტში  დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი
29 მაი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო მიმდინარე წლის 29 მაისს აცხადებს ღია კონ-კურსს 5 წლის ვადით ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად....
22 მაი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომების პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი

„საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო ნაშრომებში პლაგიატის არსებობაზე შემოწმების წესი“ შემუშავებულია „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის,  „საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 4 მაისის N65/ნ ბრძანების, „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“
08 მაი

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები - შედეგები

სტუ-ს არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების  ინსტიტუტში სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის  შედეგები
23 მარტ

ღია კონკურსი - სტუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევით ერთეულების სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად
23 თებ

შრომათა კრებულის ავტორიზაციისთვის 2018

შრომათა კრებულის ავტორიზაციისთვის 2018 საჭირო ინფორმაცია
12 ივლ

დისკუსიისთვის

ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია
05 ივლ

იუბილე 60

2016 წლის 16 დეკემბერს 1100 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გიორგი ნიკოლაძის სახ. აუდიტორიაში გაიმართა საიუბილეო სხდომა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავს
28 იან

სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები

2013 წლის 11 იანვარს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის ჩატარდა სამეცნიერო საბჭოს არჩევნები.
24 დეკ

პრეზენტაცია

2012 წლის 7 ნოემბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარდა ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ბ–ნ გიორგი ჩიკოიძის წიგნის პრეზენტაცია.
02 აგვ

ყურადღება!

ინფორმაცია სტატიის გამოქვეყნების მსურველთათვის ინსტიტუტის შრომათა კრებულში!
28 ივნ

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსში ინსტიტუტის თანამშრომელთა მიერ წარდგენილი პროექტები
18 მაი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი

მიმდინარე წლის 18–20 მაისს ბათუმში ჩატარდა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში
14 სექ

სამეცნიერო პოტენციალის განვითარება

სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და ინოვაციური პროცესების მიმდინარეობას შორის არსებული ორმხ- რივი, ურთიერთსასარგებლო სამეცნიერო პოტენციალის განვითარებასა და ინოვაცი- ური პროცესების მიმდინარეობას შორის არსებული ორმხრივი...
16 აგვ

ღია კონკურსი

სსიპ მართვის სისტემების ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელთა თანამდებობის დასაკავებლად...

სიახლეები 1 - 18 სულ 18
პირველი | წინა. | 1 | შემდეგი | ბოლო ყველა