კონტაქტი/Contact

მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77

ტელ: +995 599 222 419 
          +995 599 29 50 90 

ელ. ფოსტა: gttc@gtu.ge