კონტაქტი/Contact

0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77;

ცნობათა ბიურო: (+995 32)  
ფაქსი: (+995 32)  

ელ. ფოსტა: gttc@gtu.ge