საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი

1

სიჭინავა ალექსანდრე

პროფესორი

2

ჯოლია გურამ

პროფესორი

3

შენგელია რევაზ

პროფესორი

4

იაკობიძე დავით

პროფესორი

5

ვეშაპიძე შოთა

ასოც. პროფესორი

6

სეხნიაშვილი დალი

ასოც. პროფესორი

7

ჭიკაიძე ნაზი

ასოც. პროფესორი

8

კვარაცხელია დემნა

ასოც. პროფესორი

9

კვარაცხელია ლია

ასოც. პროფესორი

10

გვარუციძე აკაკი

ასოც. პროფესორი

11

მამალაძე ირინე

ასოც. პროფესორი

12

მენაბდე-ჯობაძე  ელენე

ასოც. პროფესორი

13

ბაღათურია მარინა

ასისტენტ  პროფ.