ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების დეპარტამენტი

1

თემურ ჯაგოდნიშვილი

პროფესორი

2

ივანე ჯაგოდნიშვილი

პროფესორი

3

ვაჟა პაპასკირი

პროფესორი

4

ბორის იმნაძე

პროფესორი

5

ზაზა ცოტნიაშვილი

პროფესორი

6

ქეთევან გიორგობიანი

ასოც. პროფესორი

7

თამარ მალაღურაძე

ასოც. პროფესორი

8

მანანა დათუკიშვილი

ასოც. პროფესორი

9

ლია ქათამაძე

ასოც. პროფესორი

10

მარიამ ვარდიაშვილი

ასოც. პროფესორი

11

მამუკა შელეგია

ასოც. პროფესორი

12

გიგლა გობეჩია

ასოც. პროფესორი

13

რევაზ ძნელაძე

ასოც. პროფესორი

14

მარინე ხარატიშვილი

ასოც. პროფესორი

15

თამარ ბონდარენკო

ასოც. პროფესორი

16

ელიზავეტა კოზლოვა

ასოც. პროფესორი

17

ეკატერინე შაკიაშვილი

ასოც. პროფესორი

18

თინათინ კილაძე

ასოც. პროფესორი

19

მამუკა ჭანტურაია

ასოც. პროფესორი

20

სოფიკო კვანტალიანი

ასოც. პროფესორი

21

ირინე ცინცაძე

ასისტენტ პროფესორი

22

ქეთევან გაფრინდაშვილი

ასისტენტ პროფესორი