დეპარტამენტები და ხელმძღვანელები

ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების დეპარტამენტი
     დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ჯაგოდნიშვილი თემურ

არქეოლოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტი
    დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: ხაზარაძე ნანა

ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამნეტი
    დეპარტამენტის ხელმძღვანელიგამეზარდაშვილი ზურაბ

საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი
    დეპარტამენტის ხელმძღვანელი: სიჭინავა ალექსანდრე

ლაბორატორიები და ხელმძღვანელები

ცენტრები და ხელმძღვანელები