ლაბორატორიები და ხელმძღვანელები

მედიატექნოლოგიების ლაბორატორია

გობეჩია გიგლა

ეკონომიკური პროცესების მოდელირების ლაბორატორია

კიკვაძე ტარიელ