ცენტრები და ხელმძღვანელები

თეოლოგიის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრი

ჯაფარიძე თენგიზ (მეუფე ანანია)

TellMeMore-ს კომპიუტერული ცენტრი