ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თანამდებობა

გვარი, სახელი

მობილური

ელ-ფოსტა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

შაკიაშვილი ეკატერინე

+ 995 599 40 69 17

e.shakiashvili@gtu.ge

მთავარი სპეციალისტი

არჩვაძე ანი

+ 995 593 72 33 35

anna_archvadze@yahoo.com

მთავარი სპეციალისტი

კირვალიძე მაკა

+ 995 599 35 70 30

makakirvalidze1@gmail.com

მთავარი სპეციალისტი

ბაქანიძე თეონა

+ 995 599 90 99 35

t.baqanidze@gtu.ge