25.09.2017 2017-2018 სასწავლო წლის სასპეციალიზაციო გამოცდების რანჟირებული შედეგები, სამაგისტრო პროგრამა:ეკონომიკა

25.09.2017 2017-2018 სასწავლო წლის სასპეციალიზაციო გამოცდების რანჟირებული შედეგები, სამაგისტრო პროგრამა:ეკონომიკა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები 
გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების 
საფაკულტეტო დოკუმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: ეკონომიკა
სასპეციალიზაციო საგანი: ეკონომიკა 
# გვარი  სახელი  საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი საერთო სამაგისტრო გამოცდა საპეციალიზაციო გამოცდა ჯამური საკონკურსო ქულა
ტესტის თითოეულ ნაწილში მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა
წაკითხულის გააზრება ანალიტიკური წერა ლოგიკური მსჯელობა რაოდენობრივი მსჯელობა
1 გრძელიძე გიორგი 411601209 60001154667 17,4 15,0 15,8 17,6 30,4 96,0 62,4 92,8
2 ლეჟავა ალექსანდრე 412689028 61001072559 18,6 15,0 15,8 20,0 32,5 92,0 59,8 92,3
3 ჩიქობავა ერეკლე 411326511 51001029252 17,4 14,0 13,4 18,8 29,6 96,0 62,4 92,0
4 გიგოლაშვილი თამარ 411603348 01508064150 17,4 16,0 12,2 14,0 25,8 98,0 63,7 89,5
5 ბაბუნაშვილი ქეთი 408867727 60001157031 18,6 15,0 15,8 17,6 30,7 88,0 57,2 87,9
6 ბუჩუკური ნიკოლოზ 411361140 62004028038 13,8 14,0 11,0 18,8 27,4 92,0 59,8 87,2
7 მამულაძე მარიკა 405795625 61010017943 16,2 11,0 11,0 13,2 23,0 98,0 63,7 86,7
8 ჯამასპიშვილი დავით 412079618 01008051538 17,4 11,0 12,8 14,0 24,9 94,0 61,1 86,0
9 ფარესიშვილი გიორგი 411592450 01017056876 17,4 12,0 12,2 8,4 20,6 100,0 65,0 85,6
10 გვალია გიორგი 413080998 29001036901 13,8 13,0 8,6 14,4 22,4 96,0 62,4 84,8
11 გოგოლაძე ზურაბ 408328590 01001067332 10,2 10,0 13,4 17,6 26,0 90,0 58,5 84,5
12 ფოცხორაია ნინო 412648346 01024068384 14,2 15,0 8,8 14,2 23,0 94,0 61,1 84,1
13 ბედენაშვილი ნინო 411414593 13001066449 8,2 11,0 10,4 10,4 18,6 100,0 65,0 83,6
14 ძიგვაშვილი მარიამ 407287768 17001031451 16,8 14,0 7,0 10,8 19,7 98,0 63,7 83,4
15 ბაბუნაძე გიორგი 408227231 36001051438 21,0 10,0 7,4 10,4 19,7 98,0 63,7 83,4
16 გაგუა სალომე 411044785 01030042942 18,6 11,0 7,4 11,6 20,2 96,0 62,4 82,6
17 მემიაძე პაატა 410507152 61010019343 13,8 11,0 9,8 10,4 19,6 96,0 62,4 82,0
18 პირტახია ვერიკო 412729365 39001040996 12,6 6,0 7,8 12,2 18,2 98,0 63,7 81,9
19 ჭეიშვილი გაბრიელ 412171694 01001076949 16,2 16,0 8,0 12,2 21,7 92,0 59,8 81,5
20 მურჯიკნელი კონსტანტინე 410733172 01019079924 18,6 13,0 9,8 10,8 21,5 92,0 59,8 81,3
21 მოწყობილი ჯემალ 406313407 61004069859 19,8 14,0 9,8 15,2 25,4 86,0 55,9 81,3
22 ღვალაძე გიორგი 411367160 56001024937 10,8 8,0 6,4 11,2 16,7 98,0 63,7 80,4
23 ბარაბაძე ვალერი 411326435 55001026912 12,0 11,0 6,8 7,6 15,3 100,0 65,0 80,3
24 ჩადუნელი ზურაბი 411496085 20001060792 12,6 13,0 5,0 8,0 15,2 98,0 63,7 78,9
25 ბენდიანიშვილი ბექა 403936860 01005035247 10,2 11,0 8,6 9,6 17,4 94,0 61,1 78,5
26 გაბისონია ლაშა 405849778 29001034906 10,8 11,0 4,4 9,2 14,8 98,0 63,7 78,5
27 გუშკაშვილი ხატია 408119620 08001036254 11,4 7,0 5,8 6,8 13,0 100,0 65,0 78,0
28 მაისურაძე ანა 413376916 11001030776 11,4 11,0 8,2 11,2 18,7 90,0 58,5 77,2
29 ქაცარავა ლაშა 405277266 01031005381 17,4 10,0 12,2 8,0 19,8 88,0 57,2 77,0
30 წიკლაური თორნიკე 411471230 12001095985 16,2 15,0 5,0 10,2 18,2 90,0 58,5 76,7
31 ნახუცრიშვილი საბა 409313735 01008044707 19,8 10,0 14,6 16,6 28,3 74,0 48,1 76,4
32 ალაშვილი ელენე 408808622 01017041783 9,4 11,0 10,6 8,8 17,8 90,0 58,5 76,3
33 კოპალიანი დავით 410431672 01006002684 13,8 14,0 6,4 10,8 18,7 88,0 57,2 75,9
34 ნაჭყებია თამარი 411497169 39001043426 10,2 10,0 6,2 8,0 14,6 94,0 61,1 75,7
35 ჯგერენაია ელენე 408066423 62702021436 14,6 13,0 7,8 11,8 20,2 84,0 54,6 74,8
36 ჩირგაძე გვანცა 411371504 01001097456 18,6 14,0 6,4 13,0 21,4 82,0 53,3 74,7
37 მამულია მარიამი 412596309 62001045261 14,6 13,0 7,6 9,4 18,2 86,0 55,9 74,1
38 გვენცაძე გივი 406063569 60001146721 19,8 14,0 12,2 14,0 25,9 74,0 48,1 74,0
39 გელაშვილი ნინო 405165749 01019052380 18,6 15,0 14,6 18,8 30,9 66,0 42,9 73,8
40 ქვარცხავა ლევან 410474922 42001039629 13,8 12,0 6,2 6,8 15,0 90,0 58,5 73,5
41 კუცია გიორგი 404538721 01024079403 19,8 13,0 7,6 12,0 21,4 80,0 52,0 73,4
42 შენგელია გიორგი 404095358 62001040796 17,4 12,0 15,8 20,0 31,4 64,0 41,6 73,0
43 წიკლაური გაბრიელ 411353856 35001116541 18,6 11,0 5,0 11,0 18,4 84,0 54,6 73,0
44 ჩადუნელი რევაზი 404174963 20501071422 4,2 11,0 6,2 12,8 17,0 86,0 55,9 72,9
45 ხვიჩია მარიკა 408199436 62004025218 9,0 12,0 0,2 6,8 10,4 96,0 62,4 72,8
46 კვინიკაძე ქეთი 412534725 18001066840 11,4 7,0 12,2 15,4 23,2 76,0 49,4 72,6
47 დაუთაშვილი სოფიკო 410546283 01005043227 15,0 10,0 8,6 11,6 19,8 80,0 52,0 71,8
48 გობეჩია გიორგი 413292713 19001106474 10,2 11,0 0,2 5,6 9,5 94,0 61,1 70,6
49 გოგიჩაიშვილი თინათინ 404858286 01008053221 5,2 8,0 5,2 7,6 12,0 90,0 58,5 70,5
50 ჯანგულაშვილი მარი 412690943 40001038322 10,2 10,0 5,0 9,2 14,8 84,0 54,6 69,4
51 ლომიძე ჯონი 412157507 56001024498 9,0 9,0 7,4 8,0 14,7 84,0 54,6 69,3
52 ნამგალაური თამარ 410794043 01005045254 11,4 12,0 6,2 11,6 18,1 78,0 50,7 68,8
53 კევლიშვილი მარიამი 411568413 36001043117 13,8 14,0 10,0 5,4 16,7 80,0 52,0 68,7
54 მესროპიანი მარია 405986267 01011096683 16,2 9,0 11,4 15,6 24,5 66,0 42,9 67,4
55 გელაშვილი ვანგელი 410600203 45001034362 14,4 12,0 7,4 9,2 17,7 76,0 49,4 67,1
56 კენჭაძე ჯემალ 412911735 61004065263 7,8 10,0 8,6 5,6 13,6 82,0 53,3 66,9
57 მიქენაია ნინო 411375458 19001105384 8,0 11,0 6,6 8,0 14,5 80,0 52,0 66,5
58 ტერაშვილი გიორგი 411521054 35001115227 18,6 12,0 7,4 9,2 18,7 72,0 46,8 65,5
59 კვაშილავა გიორგი 411418592 62001044065 9,0 13,0 6,4 12,8 18,8 70,0 45,5 64,3
60 მანაგაძე ალექსანდრე 411794905 60001143569 3,0 7,0 6,2 11,6 14,8 76,0 49,4 64,2
61 მამამთავრიშვილი ბერხმანი 409404294 25001039587 10,2 4,0 9,8 16,4 21,5 62,0 40,3 61,8
62 ზაზაძე გიორგი 412943169 05001012438 6,6 5,0 9,8 11,6 17,3 68,0 44,2 61,5
63 ზაუტაშვილი საბა 408053253 59001114009 17,4 9,0 8,6 9,2 18,4 66,0 42,9 61,3
64 კომლაძე გოგიტა 412460123 38001044703 12,6 9,0 8,6 9,4 17,4 66,0 42,9 60,3
65 ლოდია ოლეგ 410723281 01001100928 12,6 7,0 5,0 6,8 12,8 72,0 46,8 59,6
66 ვარშანიძე თამრიკო 410519457 61001074356 8,8 9,0 5,4 7,8 13,4 70,0 45,5 58,9
67 კომახიძე გიორგი 408057608 01019074997 7,8 10,0 3,8 8,2 12,7 70,0 45,5 58,2
68 ხაჩიძე ვანო 411356557 01001092606 10,2 9,0 7,4 0,8 9,6 74,0 48,1 57,7
69 ნიკოლაიშვილი სანდრო 411323154 01011085855 11,4 9,0 7,4 15,2 20,7 56,0 36,4 57,1
70 ხარაზი ბექა 412531731 61004062048 10,2 9,0 3,8 12,8 16,5 62,0 40,3 56,8
71 ბოჭოიძე ბექა 411354090 01019070462 13,8 12,0 7,8 7,2 16,3 62,0 40,3 56,6
72 აბრამიშვილი თამარი 412755903 38001045631 8,4 7,0 0,6 5,6 8,3 74,0 48,1 56,4
73 ხვიჩია გიორგი 412909883 01015025760 11,4 9,0 7,0 8,6 15,5 62,0 40,3 55,8
74 ჯაფარიძე ხატია 412487363 61004064380 11,4 9,0 2,6 8,2 12,6 66,0 42,9 55,5
75 თავაძე საბა 412932863 37001054549 13,6 12,0 9,2 9,0 18,4 56,0 36,4 54,8
76 ჩაგელიშვილი თორნიკე 412299091 01019039532 11,4 9,0 2,6 10,4 14,3 62,0 40,3 54,6
77 ქავთარაძე გიორგი 411141666 01027084598 13,8 7,0 5,0 9,2 14,9 60,0 39,0 53,9
78 ჩხაიძე ნინო 410734826 37001057728 11,4 5,0 7,6 8,6 14,9 58,0 37,7 52,6
79 აბულაძე ლევან 404347301 01015026251 9,0 7,0 6,2 12,0 16,5 50,0 32,5 49,0
80 თარგამაძე გიორგი 412706316 60001147068 14,4 11,0 9,8 10,2 19,6 44,0 28,6 48,2
81 ტაბატაძე გიორგი 407138380 01001077033 17,4 7,0 5,0 9,6 16,0 48,0 31,2 47,2
82 კაკალაშვილი გიორგი 411579904 01017045056 10,6 8,0 7,8 4,8 12,7 46,0 29,9 42,6
83 შენგელია გოგი 410130123 48001026376 15,2 7,0 5,6 9,8 16,0 32,0 20,8 36,8
84 რთველიაშვილი ნიკოლოზ 410014959 01027059458 10,2 10,0 9,8 4,4 14,0 24,0 15,6 29,6
85 კობაიძე სალომე 413197568 12001092525 12,6 15,0 13,4 17,6 27,8 0,0 0,0 27,8
86 წეროძე გიორგი 403005723 01008027997 17,4 10,0 12,2 12,8 23,4 0,0 0,0 23,4
87 ნიშნიანიძე ნაზი 407361706 41001028606 15,0 12,0 6,4 15,6 22,0 0,0 0,0 22,0
88 ფეიქრიშვილი მარიამი 410751155 24001048901 14,4 13,0 6,4 11,8 19,3 0,0 0,0 19,3
89 დუმბაძე ნიკა 406100412 33001074618 15,0 11,0 9,8 8,0 18,1 0,0 0,0 18,1

სიახლეებში დაბრუნება