25.09.2017 2017-2018 სასწავლო წლის სასპეციალიზაციო გამოცდების რანჟირებული შედეგები, სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია

25.09.2017 2017-2018 სასწავლო წლის სასპეციალიზაციო გამოცდების რანჟირებული შედეგები, სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
2017-2018 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები 
გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების 
საფაკულტეტო დოკუმენტი
სამაგისტრო პროგრამა: არქეოლოგია
სასპეციალიზაციო საგანი: არქეოლოგია
# გვარი  სახელი  საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი საერთო სამაგისტრო გამოცდა საპეციალიზაციო გამოცდა ჯამური საკონკურსო ქულა
ტესტის თითოეულ ნაწილში მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა მიღებული ქულა საკონკურსო ქულა
წაკითხულის გააზრება ანალიტიკური წერა ლოგიკური მსჯელობა რაოდენობრივი მსჯელობა
1 დემურია ეკა 403649224 01029014969 11,4 9,0 9,8 12,2 19,9 100,0 65,0 84,9
2 არსენიძე თამარ 406906789 01025017299 11,0 11,0 6,8 4,6 12,8 92,0 59,8 72,6
3 გეთაშვილი კონსტანტინე 407833280 01024044208 17,4 10,0 9,8 9,2 19,3 40,0 26,0 45,3
4 ლომიძე ვასილ 411960194 57001057544 10,2 1,0 6,2 9,4 13,4 42,0 27,3 40,7
5 ხარშილაძე დიმიტრი 405554356 58001030560 18,8 8,0 6,0 9,2 16,9 0,0 0,0 16,9
6 კეჭაყმაძე დიმიტრი 411655658 01011095646 5,2 8,0 5,2 10,6 14,2 0,0 0,0 14,2

სიახლეებში დაბრუნება