21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (7 ივლისი)

21.06.2017 კომპიუტერზე საგამოცდო ფინალური ცხრილი (7 ივლისი)

7 ივლისი კომპიუტერული ცენტრი 1 (მე-6 სართული)
       
რეგისტრაცია ფაკულტეტი საგანი ჯგუფები
9:00 საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა  უცხოური ენა–4 112542, 112543, 112560, 112561, 112562
საერთაშორისო ეკონომიკა 112310, 112311
აგრარული უცხოური ენა–2 110600
ბიზნეს ტექნოლოგიები უცხოური ენა–4 112506
10:15 აგრარული უცხოური ენა–2  110603, 110604, 110606, 110612, 110613, 110614, 110615, 110616
11:25 აგრარული უცხოური ენა–2   110618, 110619, 110620, 110623,110624
საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა   უცხოური ენა–2 112625, 112626, 112644
ბიზნეს ტექნოლოგიები უცხოური ენა–2 111663 (rus)  
12:35 საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიისა და  სოციალურ მეცნიერებათა   უცხოური ენა–2   112640, 112641, 112642, 112643, 112662, 112629 (rus)
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი უცხოური ენა–2 107650f, 107650g, 107680(rus)
13:45 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი უცხოური ენა–2  107650a, 107650b, 107650c, 107650d, 107650e
სოციოლოგია 107685, 107686, 107687
14:55 ბიზნეს ტექნოლოგიები უცხოური ენა–2 111605, 111606,  111665, 111667, 111668, 111669, 111670, 111671, 
16:05 ბიზნეს ტექნოლოგიები საბანკო საქმის საფუძვლები  112565, 112566, 112567, 112568, 112569, 112570, 112571, 112572, 112573
17:00 სამთო-გეოლოგია მასალათა გამძლეობა 3614 (aze), 3616 (rus)
ქიმია-მეტალურგია უცხო ენა 4 4590, 4590a
სამშენებლო მასალათა გამძლეობა-2 1500, 1501, 1502, 1512, 

სიახლეებში დაბრუნება