ცენტრის ადმინისტრაცია


ცენტრის დირექტორი - ზურაბ ლომსაძე
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი.

ტელეფონი:  599 51 42 84

ელ.ფოსტა:  z.lomsadze@gtu.ge