საინფორმაციო ფურცელისაკონსულტაციო საათები ფინალური გამოცდებისთვის


ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


ინფორმაცია კონფერენციების შესახებ


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

სტუ-ის #155(29.08.2016) ბრძანებით მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 1 დეკემბერი.

სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება გადახდილი 1125 ლარი, ა.წ. 18 იანვრიდან შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.

 

დეკანატი

სტიპენდიანტ სტუდენტთა სია

(დეკემბერი 2017 წ.)


პირველად საქართველოში  „მომავალ საჯარო მოხელეთა სპარინგი“ გაიმართება
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია