საინფორმაციო ფურცელი

საკონსულტაციო საათები II შუალედური გამოცდებისთვის 

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო  საათები

საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის პროფესორთა საკონსულტაციო საათები


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

სტუ-ის #155(29.08.2016) ბრძანებით მიმდინარე სასწავლო წლის პირველი სემესტრის სწავლის საფასურის გადახდის ბოლო ვადად განსაზღვრულია 1 დეკემბერი.

სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება გადახდილი 1125 ლარი, ა.წ. 18 იანვრიდან შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.

 

დეკანატი

სტიპენდიანტ სტუდენტთა სია

(დეკემბერი 2017 წ.)


პირველად საქართველოში  „მომავალ საჯარო მოხელეთა სპარინგი“ გაიმართება
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია