18 ოქტ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

Preview   2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო
პროგრამაზე გადასვლის მსურველთა საყურადღებოდ!
18 ოქტ

მაგისტრანტთა საყურადღებოდ !

მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტით დაფინანსების შესახებ
18 ოქტ

მივლინების ანგარიში


2019 წლის 19-20 სექტემბერს მაიამიში (ფლორიდა, აშშ-ში) ჩატარდა მე-4-ე საერთაშორისო კონგრესი და გამოფენა მიძღვნილი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ეპიდემიოლოგიისა და კვების საკითხებისადმი,  სადაც მიწვეული იყო ტურიზმის ფაკულტეტის  ასოცირებულ პროფესორი მანანა ვასაძე, რომლის  პრეზენტაციამ უდიდესი მოწონება დაიმსახურა, რაც გამოიხატა იმ სამადლობელ წერილში, რომელიც კონგრესის აღმასრულებელმა კომეტეტმა გამოუგზავნა რექტორს ბ-ნ არჩილ ფრანგიშვილსა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანს ქ-ნ რუსუდან ქუთათელაძეს
11 ოქტ

საჯარო ლექციების ციკლი

2019 წლის 25 ოქტომბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის  საჯარო ლექციებს ჩაატარებენ „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის“ პროფესორები: შტეფან ჰუტერი,  ვილჰელმ ჰაუზერი.
11 ოქტ

კონფერენციის შრომების კრებული

“გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები” III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული
11 ოქტ

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

9 ოქტომბერს ჩატარდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა
ყველა სიახლის ნახვა

განსახილველად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომები

ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2019)


1.      იაშაღაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: უცხოური ინვესტიციების გავლენა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებაზესაქართველოში

2.      მაჭარაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ბიზნესის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები და თავისებურებები

3.      ქუქჩიშვილი თეონა 

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებანი საქართველოში

ხელმძღვანელი:  მოწ. პროფ. ვ. დათაშვილი

4.      თავბერიძე ირაკლი

სადისერტაციო თემა: „განათლების მნიშვნელობა დასაქმების ბაზრის განვითარებისათვის ტურიზმში

5.      როხვაძე მაია

სადისერტაციო თემა: საქართველოში ერთობლივი საწარმოების მენეჯმენტის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები

6.      ქიმაძე ანი

სადისერტაციო თემა: საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები მოსახლეობის სიღარიბისა და მიგრაციის გლობალური გამოწვევების შუქზე

7.      ფერიშვილი იზაბელა

სადისერტაციო თემა: სასტუმრო ინდუსტრიის გავლენა ტურიზმის განვითარებაში

8.      ჩხაიძე ზურაბ

სადისერტაციო თემა: ქართული მეღვინეობის კლასტერის ჩამოყალიბება კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტის პირობებში

9.      ჭუმბურიძე მარიამ

სადისერტაციო თემა: ხარისხისა და პროფესიონალიზმის ურთიერთქმედება ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში

10. ბერიძე გვანცა

სადისერტაციო თემა: ხარისხის გავლენა სასტუმრო მეურნეობის ეფექტიანობაზე

11. ბახტაძე არმაზ 

სადისერტაციო თემა: „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეკრეაციული სექტორის ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის ასპექტები“

12. მესხიშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „ტურიზმის უსაფრთხოების მენეჯმენტის საზღვარგარეთული გამოცდილება და მისი იმპლემენტაცია საქართველოში“

13. გოგოლაშვილი თამარ

სადისერტაციო თემა: „საკრედიტო რისკების მართვა კომერციულ ბანკებში“;

14. ნინუა ნანო

სადისერტაციო თემა: „ინოვაციური ფაქტორების თავისებურებანი ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში“;

15. ჯინჯოლია სალომე

სადისერტაციო თემა: „საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების კორპორაციების მენეჯმენტის შედარებითი ანალიზი“.

16. ახალკაცი ნათია

სადისერტაციო თემა: ფისკალური დეცენტრალიზაციის თავისებურებანი საქართველოში

17. დარჩიაშვილი ნიკოლოზ

სადისერტაციო თემა: საბანკო სექტორის რეგულირების სრულყოფა, ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში

18. ოტიაშვილი ლია

სადისერტაციო თემა: ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის მაგალითზე

19. ბერუაშვილი შორენა

სადისერტაციო თემა: „საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის ზრდის უზრუნველყოფაში“

20. ჯინჯიხაძე ლაშა

სადისერტაციო თემა: ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯმენტი და  მდგრადი განვითარება

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  მ. ჩეჩელაშვილი

21. კვირიკაშვილი მარიამ

სადისერტაციო თემა: სამედიცინო დაწესებულებების მენეჯმენტის ეფექტიანობის ზრდა განვითარების თანამედროვე  ეტაპზე

ხელმძღვანელი:  პროფ. რ. ქუთათელაძე

22. ძაგნიძე თორნიკე

სადისერტაციო თემა: შიდა აუდიტი კორპორაციული მენეჯმენტის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ნ. ფაილოძე

23. ჩარკვიანი ელენე

სადისერტაციო თემა: სერვისის ხარისხის მენეჯმენტი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ლ. კოჭლამაზაშვილი

24. ონიანი მერაბ

სადისერტაციო თემა: ბიზნესში პერსონალის მართვის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტებ

ხელმძღვანელი:   ასოც. პროფ. ნ. ჩიკვილაძე

25. რუსიშვილი ბაჩო

სადისერტაციო თემა: ბიზნეს-პროცესების მართვა საქართველოს ენერგეტიკის სფეროში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ნ. ნადარეიშვილი

26. ჯიქია ანა

სადისერტაციო თემა:საკომუნიკაციო სისტემების ეფექტურობა და მისი განზოგადებული სტრუქტურა საერთაშორისო პროექტების მართვაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნ. ჭანტურია

27. ხაბურზანია მარიამი

სადისერტაციო თემა: ინოვაციების როლი საქართველოს თანამედროვე კომერციული ბანკების განვითარებაში

ხელმძღვანელი:  ასოც. პროფ. რ. ქინქლაძე

28. თალაკვაძე თამარი

სადისერტაციო თემა: კონკურენტული პოტენციალის ეფექტიანად  გამოყენების მექანიზმები ქართულ კომპანიებში

ხელმძღვანელი: ქ.შენგელია

29. დათაშვილი ლაშა-გიორგი

სადისერტაციო თემა: ტრანსნაციონალური კორპორაციების მენეჯმენტი და მათი გამოცდილების ადაპტაცია ქართულ ბაზარზე

ხელმძღვანელი: ნ. ლაზვიაშვილი 

30. დუგლაძე დავით

სადისერტაციო თემა: დროის ბიუჯეტის მართვა უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში

ხელმძღვანელი:  პროფ. ა. აბრალავა

31. ჯაფარიძე ეკა

სადისერტაციო თემა: ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. ლომაია

32. ლილი უშვერიძე

სადისერტაციო თემა: „კონკურენციის თანამედროვე ნიშნები და ტერიტორიული კონკურენტუნარიანობის მენეჯმენტი საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ოთინაშვილი

33.  დავით შოშიტაშვილი

სადისერტაციო თემა: ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის გავლენა საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ტაბატაძე

34. გიორგი ხაბურზანია

სადისერტაციო თემა: „საბაჟო მომსახურების სტრატეგიული მენეჯმენტის მოდელები“;

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ხ.ხარხელაური 

35. ქურასბედიანი სალომე

სადისერტაციო თემა: საბანკო სისტემაში უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობისა და კონტროლის სრულყოფის გზები საქართველოში

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. მ. ჭელიძე

36. მამაცაშვილი ეთერ

სადისერტაციო თემა: ფინანსური რისკების სისტემური მართვა გლობალიზაციის პირობებში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ნოზაძესაჯარო მმართველობა

(ივლისი 2019)

1.      გორშკოვა თამარ

სადისერტაციო თემა: დანაშაულის პრევენცია, როგორც ეფექტიანი საჯარო მმართველობის შემადგენელი ნაწილი

2.      ბრეგაძე ნანა

სადისერტაციო თემა: სახელმწიფო სამოქალაქო სამსახურში მმართველობითი გადაწყვეტილებებისა და მათ მიღებაში სახელმწიფო მოხელეების როლის კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები

3. ჯახაია მაია 

სადისერტაციო თემა: საზოგადოებრივი ურთიერთობების სისტემა საქართველოს საჯარო მმართველობაში-გამოწვევები, შესაძლებლობები

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ო. ბაღათურია 

4. ცაცანაშვილი ქეთევან

სადისერტაციო თემა: ინოვაციური საქმიანობის სახელმწიფო მართვა საქართველოში (პრობლემები და გადაჭრის გზები)

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. იაშვილი  

5. სისვაძე ლევანი

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო მართვის ინოვაციური მეთოდები ეთნოპოლიტიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ.  ოთარ ქოჩორაძე

6. შორენა წიქარიძე

თემა: „სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა საქართველოში“

           ხელმძღვანელი: სრ. პროფ.  ნინო ნიშნიანიძე

7. სოფიო ვაჩაძე

თემა: „საქართველოს თანამედროვე საჯარო მმართველობის სისტემის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპების დამუშავება“

ხელმძღვანელი: პროფ. შ. დოღონაძე

ბიზნესის ადმინისტრირება
(ივლისი 2018)

1. ლალი ზეინკლიშვილი

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესის სოციალური ორიენტაცია განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ. რ.ოთინაშვილი, პროფ. გ.მალაშხია

2. გიგა სიმონიშვილი

სადისერტაციო თემა: ირანის მრეწველობის და ვაჭრობის მენეჯმენტის განვითარების რეგიონული ასპექტები

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ, რ. კაკულია

3. კიკალეიშვილი გიორგი

სადისერტაციო თემა: „მენეჯმენტის  ეფექტიანობის  შეფასებისადმი  მიდგომები  და  მისი  სრულყოფის  მექანიზმები“

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ვახტანგ სართანია

4. ეკატერინე კოპლატაძე

სადისერტაციო თემა: „საერთაშორისო რეგულაციების დანერგვა ქართულ ფარმაცევტიულ   ბიზნესში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ქუთათელაძე

5. ნატო თუშიშვილი

სადისერტაციო თემა: „ადამიანური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება და მართვის სრულყოფა შიდა აუდიტის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. დ. სეხნიაშვილი

6. ლევანი კერესელიძე

სადისერტაციო თემა:„უფლებამოსილებითი და ფუნქციონალური მექანიზმების სრულყოფა თბილისის მუნიციპალური მართვის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ა. აბრალავა      

7. გიორგი პაპაშვილი

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესის განვითარების ტენდენციების გავლენა  მოსახლეობის შემოსავლების განაწილებაზე საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. რ. ოთინაშვილი      

8. სამნიძე ნატო  

სადისერტაციო თემა: „ინფორმაციის როლი შესყიდვების მენეჯმენტში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნანა  ნადარეიშვილი

9. დიმიტრი კობახიძე

სადისერტაციო თემა: „ინტერნეტ-მარკეტინგის როლი აგრარული ბაზრის განვითარებაში“ 

ხელმძღვანელი:  მოწ.პროფ.  რ. კაკულია

10. ფიქრია კირკიტაძე

სადისერტაციო თემა: „პერსონალის მართვის თავისებურებები მცირე ბიზნესში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ.როსტიაშვილი

11. იაშა მურვანიძე

სადისერტაციო თემა: „ბუღალტრული აღრიცხვისა და კონტროლის მეთოდიკის სრულყოფის საკითხები საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ფაილოძე

12. მარინე ხუციშვილი

სადისერტაციო თემა: „სადაზღვეო პროდუქტების ბაზრის მარკეტინგული ანალიზი“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. სოსელია

13. თეონა ბაგრატიონი

სადისერტაციო თემა:„პერსონალის ქცევის მენეჯმენტი მომსახურების სფეროში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ე. ბარათაშვილი

14. ყიფშიძე მარიამ

სადისერტაციო თემა: „ბიზნესურთიერთობები  და  ეთნოკულტურული  თავისებურებები საქართველოს  ორგანიზაციებში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია ჩეჩელაშვილი

15. გიორგი შოშიტაშვილი

სადისერტაციო თემა:„ბიზნეს-მენეჯმეტი გლობალური კონკურენციის პირობებში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. ლომაია

16. მარიამ ხიზანიშვილი

სადისერტაციო თემა: „გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები ოპერაციული მენეჯმენტის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. პ. კოღუაშვილი                        

17. გიორგი გაწერელია

სადისერტაციო თემა: „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის სრულყოფის საკითხები“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. ნოზაძე

18. თეიმურაზი გვეტაძე

სადისერტაციო თემა: „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობა საქართველოში“

ხელმძღვანელი: მოწ. პროფ. ნ. შონია

19. ანი  ბიბილური

სადისერტაციო თემა: „კომერციული ბანკის ინოვაციები კლიენტებთან ურთიერთობის სისტემაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. ცაავა        

20.მაია გრძელიძე

სადისერტაციო თემა: „შედეგზე ორიენტირებული საბიუჯეტო დაგეგმვა საქართველოს თვითმმართველ ქალაქებში“

ხელმძღვანელი: პროფ. მ. ვანიშვილი


საჯარო მმართველობა

(ივლისი 2018)


1. გია ებრალიძე

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის ურთიერთმიმართების საკითხების ანალიზი საქართველოს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სივრცისათვის“

ხელმძღვანელი: პროფ. გ. იაშვილი

2. ნანა რუსაძე

სადისერტაციო თემა: საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები (იმერეთის რეგიოონის მაგალითზე)

ხელმძღვანელი: პროფ. პ. კოღუაშვილი

3. თამთა მეგრელიშვილი 

სადისერტაციო თემა: „ქალის როლი საჯარო მმართველობაში“   

ხელმძღვანელი: პროფ. თ. იაშვილი

4. ეკატერინა ზაქარაძე

სადისერტაციო თემა:„კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის როლი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თ. რევაზიშვილი

5. ნინო ლომსაძე

სადისერტაციო თემა:„საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების მენეჯერული პრინციპები საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების სისტემაში”

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. გ. ბაღათურია

6. გუმბერიძე სალომე  - თემა: ეროვნული უშიშროების თავისებურებანი ინფორმაციულ ეპოქაში

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ოთარ ქოჩორაძე        

7. გენო მორჩილაძე

სადისერტაციო თემა: „საგადასახადო  ადმინისტრირების როლი  საჯარო მმართველობაში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ი. გაბისონია               

8. თამარ მამნიაშვილი

სადისერტაციო თემა: „სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის პრობლემები და მათი გადაჭრის სამართლებრივი უზრუნველყოფის გზები და მექანიზმები“ 

ხელმძღვანელი: პროფ. ალ. კურატაშვილი                    

9. შალვა  ლაზარიაშვილი

სადისერტაციო თემა: „საჯარო სამსახურის ეთიკა და სამსახურებრივი ეთიკის დაცვის უახლესი ტენდენციები საქართველოში“

ხელმძღვანელი: პროფ. ჯემალ გახოკიძე

10. ნინა ხატიაშვილი

სადისერტაციო თემა:„კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის რეალიზაციის პრობლემები და გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ო.ბაღათურია

11. შორენა ჭუმბურიძე

სადისერტაციო თემა: „საფრანგეთისა და საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუციური სისტემის შედარებითი ანალიზი“

ხელმძღვანელი: პროფ. ო. ქოჩორაძე

12. დავითი ბაღათურია

სადისერტაციო თემა:„ელექტრონული მმართველობის სისტემის დამუშავება ვებ-ტექნოლოგიების გამოყენებით ადამიანური რესურსების მართვისა და კომუნიკაციებისთვის“

ხელმძღვანელი:   ასოც. პროფ. ნ. ოვსიანიკოვა

13. რევაზ კახიანი  

სადისერტაციო თემა:„მობილური საჯარო სექტორის ფორმირება და მისი მართვა“

ხელმძღვანელი:   პროფ. ე. ბარათაშვილი

14. ოთარ თევდორაძე

სადისერტაციო თემა: „ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც სახელმწიფოს ინტერესების გამტარი“

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ც. გლოველიბრძანებები დისერტაციის დაცვის შესახებ
დისერტაციის დაცვები 03.07.17- 06.07.17 ბიზნესის ადმინისტრირება

ფინანსები


საჯარო მმართველობა