მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა

სასწავლო პროცესის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა ”დეკანატი”-ს ლოკალური კომპიუტერული ქსელი, რომელშიც გაერთიანებულია 10 კომპიუტერი. ქსელი უზრუნველყოფს ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის დოკუმენტბრუნვის შეუფერხებელ მუშაობას;

   

საბანკო ტექნოლოგიების ლაბორატორია, სადაც თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ხორციელდება საბანკო და ფინანსების მიმართულებით სტუდენტების თეორიული ცოდნის გამყარება და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

ინტერნეტ ტექნოლოგიების პორტალი ემსახურება ონლაინ სემინარების ტრანსლირებას, სტუდენტური ინტერაქტიული ინტერნეტ-რადიოს ფუნქციონირებას, ასევე ხელს უწყობს სტუდენტების შემოქმედებითი აქტიობას. პორტალს გააჩნია ელექტრონული ბიბლიოთეკა, სადაც თავმოყრილია ვიდეო გაკვეთილები, სამეცნიერო სტატიები და სხვა საინტერესო ინფორმაცია;

აუდიო-ვიდეო ლაბორატორია, რომელიც ემსახურება აუდიო-ვიზუალური და მედია ხელოვნების მიმართულებით სასწავლო პროცესის წარმართვას.

2 კომპიუტერული კლასი (მეცხრე და პირველ სართულებზე), სადაც დღის განმავლობაში ფაკულტეტის ნებისმიერ სტუდენტს და პედაგოგს შეუძლია ისარგებლოს კომპიუტერით და ინტერნეტით;

   

ფაკულტეტის სტრუქტურული დანაყოფები და ყველა დეპარტამენტი აღჭურვილია იმ აუცილებელი კომპიუტერული და საოფისე ტექნიკით, რომელიც საჭიროა სასწავლო პროცესის სათანადო დონეზე წარმართვისთვის. ფაკულტეტის  ასზე მეტი კომპიუტერი ჩართულია ინტერნეტში.

ფაკულტეტის ყველა დეპარტამენტი და სასწავლო ლაბორატორია 2007 წლიდან განლაგდა სტუ VI კორპუსში, კერძოდ:
სამართლის დეპარტამენტი - IX სართული
ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი - VIII სართული
ქართული ფილოლოგიისა და მედია ტექნოლოგიების დეპარტამენტი - VIII სართული
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი - VII სართული
სოციალური მეცნიერებების დეპარტამენტი - VI სართული
საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი - VI სართული
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი - I სართული
საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის  დეპარტამენტი - I სართული

ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ლექცია-სემინარები ტარდება ძირითადად VI კორპუსის ზემოთ აღნიშნულ სართულებზე, ხოლო საგანი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ სტუ-ს I კორპუსში, კომპიუტერულ ცენტრში.