09 ოქტ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორთა წარმატება!

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „European Science Review” (2018 #7-8, გვ. 188-191) გამოქვეყნდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორების - რუსუდან ქუთათელაძისა და მაია ჩეჩელაშვილის ერთობლივი სტატია.
06 ოქტ

თანამშრომლობა ზაარლანდის ტექნიკის და ეკონომიკის უნივერსიტეტთან

თანამშრომლობა “ზაარლანდის ტექნიკის და ეკონომიკის უნივერსიტეტსა” (ზაარბრიუკენი)  და “საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის” (თბილისი)
05 ოქტ

უცხოელი ექსპერტის ტრენინგები ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის

1-5 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკური გადამზადების ცენტრის ორგანიზებითა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელშეწყობით, პედაგოგ-მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, გაიმართა ტრენინგები
03 ოქტ

გასაუბრება სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველებთან

2018 წლის 1 ოქტომბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე  განხორციელდა  სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველი კანდიდატებისათვის გასაუბრება.
03 ოქტ

საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები ინგლისურ და ქართულ ენებზე

2018 წლის 27 სექტემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 21 ივნისის დადგენილების: „უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების განმახორციელებელ აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირისათვის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ შესასრულებლად ბიზნესის ადმინისტრირების და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტებში  აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარდა საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები ინგლისურ და ქართულ ენებზე
03 ოქტ

საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები

2018 წლის 26 სექტემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტში ჩატარდა  ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებელთა საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები
სიახლეების სრულად ნახვა

კრაუდსორსინგის კლინიკა

07/05/2018

კრაუდსორსინგის კლინიკა მუშაობას შეუდგა

2018 წლის 1 ივლისს, საჯარო მმართველობის პრობლემათა ინსტიტუტის ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო კრაუდსორსინგის (Crowdsoursing) კლინიკამ, რომლის მიზანია საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი პრობლემების გადასაწყვეტად საჯარო მმართველობის სტუდენტებსა და სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შორის პრაქტიკული კონსულტირება;
კრაუდსორსინგის კლინიკის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროგრამის საჯარო მმართველობის I, II, III, IV კურსის სტუდენტებმა, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - ,,საქპატენტი“ს თავმდომარესთან ნიკოლოზ გოგილიძესა და არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დირექტორ გრიგოლ ტატიშვილთან ერთად იმსჯელეს კერძო და საჯარო სექტორის პარტნიორობის წარმატებულ მაგალითზე, რომელიც ელექტროქიმიის ინსტიტუტსა და ამერიკულ ფირმას შორის განხორციელდა საქპატენტის მიერ შეთავაზებული მოდელის მიხედვით.
გაიმართა კონსულტაციები სამეცნიერო–ინოვაციურ კვლევების სფეროში პრიორიტეტული მიმართულებების გამოკვეთის თაობაზე, რომლის დაფინანსებით სახელმწიფომ შესაძლებელია ეკონომიკურ წარმატებას მიაღწიოს. სტუდენტებმა ამ მიმართულებით სექტემბრის ბოლომდე საკუთარი პროექტების წარმოადგინა დააანონსეს, რომლის შემდეგ კონსულტაციათა ახალი რაუნდი იგეგმება.
კლინიკის მეორე ნაწილი მიეძღვნა კითხვებს: რა პრობლემები აქვს ქართულ კინოწარმოებას? რას აკეთებს სახელმწიფო ეროვნული კინემატოგრაფიის განვითარების და წახალისებისთვის?
ახალგაზრდა ქართველმა რეჟისორებმა: ბაქარ ჩერქეზიშვილმა, გიორგი სულთანიშვილმა სტუდენტებთან ერთად დასვეს საკითხი კინოცენტრის, როგორც მართვის სტრუქტურის ეფეტურობასთან დაკავშირებით. განიხილეს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებული პრობლემები და გამართეს კონსულტაციები სახელმწიფოს მხარდაჭერის პრიორიტეტად დოკუმენტური ფილმების გამოცხადების თაობაზე.
პროექტში წარმატებით მონაწილე სტუდენტებს კლინიკაში ორწლიანი მუშაობის შემედეგ გადაეცემათ სპეციალური სერტიფიკატი.
შეხვედრა მიმდინარეობდა არაფორმალურ გარემოში დიალოგისა და კონსულტაციების რეჟიმში.