16 იან

ერთობლივი ლაბორატორია „სისტემათა ინჟინერინგი“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ერთობლივი ლაბორატორიის „სისტემათა ინჟინერინგი“-სთვის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიუჯეტიდან გადახდილია 2444 ევრო.
29 დეკ

საბჭოს სხდომა

25 დეკემბერს  ჩატარდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომა
29 დეკ

პროექტი „ზამთრის სკოლა“ ბაკურიანში

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით და ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით დაბა ბაკურიანში განხორციელდა პროექტი "ზამთრის სკოლა"
19 დეკ

ბიზნესომბუდსმენთან შეხვედრის ანგარიში

2018 წლის 18 დეკემბერს, 15:00 საათზე სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, უნივერსიტეტის ბიზნესის და სამართლის ინსტიტუტის ინიციატივით შედგა პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა შეხვედრა საქართველოს ომბუდსმენთან, ბატონ ირაკლი ლექვინაძესთან.
13 დეკ

შეხვედრა ბიზნესომბუდსმენთან

2018 წლის 18 დეკემბერს (სამშაბათი) 15 საათზე სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში (ადმინისტრაციული კორპუსი) სტუ-ს ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტის ინიციატივით ჩატარდება შეხვედრა საქართველოს ბიზნესომბუდსმენთან ბატონ ირაკლი ლექვინიძესთან.
12 დეკ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორის წარმატება

ავსტრიის სამეცნიერო საზოგადოების მიერ გამოცემულმა ჟურნალმა „European Journal of Economics and Management Sciences“, რომელსაც ტომსონ როიტერის სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვს იმპაქტ-ფაქტორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, მაია ჩეჩელაშვილი აირჩია თავისი რედკოლეგიის წევრად.
სიახლეების სრულად ნახვა

მივლინების ანგარიში

06/04/2018

მივლინების ანგარიში
სტუ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის მედეა ჭელიძის საერთაშორისო ფორუმში მონაწილეობის თაობაზე


2018 წლის 28–29 მაისს, ბრიუსელში (ბელგია) მსოფლიო ბანკისა და ევროკომისიის ორგანიზებით გაიმართა ვალის მართვის ხელშეწყობის შესახებ IX ყოველწლიური ფორუმი „ვალის ზრდა: რისკი, მდგრადობა, პასუხისმგებლობა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა მედეა ჭელიძემ.
ფორუმში მონაწილეობას იღებდნენ მსოფლიო ბანკის, ევროკომისიის, გაეროს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის მაღალი დონის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროებისა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელი პირები, განვითარებად ქვეყნებში სავალო პოლიტიკის შემმუშავებლები და ვალის მართვის საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები, მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორები, ტექნიკური დახმარების მიმწოდებლები, საერთაშორისო ექსპერტები, მეცნიერები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.
ფორუმის დონორები და პარტნიორები არიან შვეიცარია, ნიდერლანდები, ავსტრია, ევროკომისია, გაერო, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, გერმანია, ნორვეგია, რუსეთის ფედერაცია, აფრიკის განვითარების ბანკი და სხვ.
სასესხო პორტფელების მზარდი სირთულეებისა და თანამედროვე არამდგრადი საბაზრო პირობების კონტექსტში ფორუმზე მსჯელობა ფოკუსირებული იყო მეტად აქტუალურ და საჭირბოროტო საკითხებზე, როგორიცაა სავალო პოლიტიკასა და ვალის მდგრადობასთან დაკავშირებული მიმდინარე გამოწვევები, ასევე ცვალებად გლობალურ პირობებში სახელმწიფო ვალის მართვის აქტუალური პრობლემები.
განვითარებად და დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში სახელმწიფო ვალის არასწორი და არაგამჭვირვალე მართვა, ასევე საბიუჯეტო ფედერალიზმთან დაკავშირებული პრობლემები ერთ-ერთ მწვავე საკითხს წარმოადგენს თანამედროვე მსოფლიოში. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების დაახლოებით 40% ამჟამად იმყოფება სავალო კრიზისის მდგომარეობაში ან გააჩნია სავალო კრიზისის წარმოქმნის მაღალი რისკი.
მთლიანობაში ფორუმის მიზანს წარმოადგენდა მონაწილეთა შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების ხელშეწყობა მსოფლიო გლობალურ სავალო პრობლემებთან და ტენდენციებთან, ვალის მართვის ნორმატიულ ბაზასთან, დონორების მიერ გაწეულ დახმარებასთან, გარანტიების შეფასებასთან, რისკების შემცირების ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით, რომელშიც უნდა იყოს გათვალისწინებული კრედიტორებისა და მსესხებლების პასუხისმგებლობა, მოვალეობები და საქმიანობის გამჭვირვალობა.
ფორუმის მსვლელობისას ჩამოყალიბებულ იქნა ვალის მართვასთან დაკავშირებული ახალი ხედვები, პრობლემების გადაჭრის თანამედროვე მექანიზმები, დაისახა სამომავლო გეგმები და ამოცანები, შემუშავდა პრაქტიკული ღონისძიებები, რომლებიც უკავშირდება განვითარებად და დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში სახელმწიფო ვალის მართვის აქტუალურ საკითხებს და, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, რაც ხელს შეუწყობს აღნიშნულ ქვეყნებში სავალო პოლიტიკის წარმატებულ გატარებას და მომავალში სავალო კრიზისების წარმოშობის აღმოხვრას.