09 ოქტ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორთა წარმატება!

საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „European Science Review” (2018 #7-8, გვ. 188-191) გამოქვეყნდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორების - რუსუდან ქუთათელაძისა და მაია ჩეჩელაშვილის ერთობლივი სტატია.
06 ოქტ

თანამშრომლობა ზაარლანდის ტექნიკის და ეკონომიკის უნივერსიტეტთან

თანამშრომლობა “ზაარლანდის ტექნიკის და ეკონომიკის უნივერსიტეტსა” (ზაარბრიუკენი)  და “საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის” (თბილისი)
05 ოქტ

უცხოელი ექსპერტის ტრენინგები ჩვენი ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის

1-5 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკური გადამზადების ცენტრის ორგანიზებითა და ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხელშეწყობით, პედაგოგ-მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში, გაიმართა ტრენინგები
03 ოქტ

გასაუბრება სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველებთან

2018 წლის 1 ოქტომბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე  განხორციელდა  სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველი კანდიდატებისათვის გასაუბრება.
03 ოქტ

საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები ინგლისურ და ქართულ ენებზე

2018 წლის 27 სექტემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 21 ივნისის დადგენილების: „უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების განმახორციელებელ აკადემიურ თანამდებობაზე მყოფი პირისათვის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ შესასრულებლად ბიზნესის ადმინისტრირების და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტებში  აკადემიური პერსონალის მიერ ჩატარდა საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები ინგლისურ და ქართულ ენებზე
03 ოქტ

საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები

2018 წლის 26 სექტემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტში ჩატარდა  ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებელთა საჩვენებელი ლექცია-სემინარული მეცადინეობები
სიახლეების სრულად ნახვა

დეკანის ინტერვიუ რადიო ფორტუნაში

05/11/2018


ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი რუსუდან ქუთათელაძე

(ინტერვიუ რადიო ფორტუნაში)


o რა სიახლეები გაქვთ ამ დროისთვის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
ეს ფაკულტეტი 2016 წელს შეიქმნა ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის რეორგანიზაციის შედეგად, დღეს 5 საბაკალავრო, 7 სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა გვაქვს. ჩვენთან 2000-ზე მეტი სტუდენტია. აქ მოქმედებს სწავლებისა და სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი, გვაქვს ასევე 150 ლარის ოდენობით სტიპენდია. გარდა ამისა, წარჩინებულ სტუდენტებს საერთაშორისო კონფერენციებზე, ტრენინგებზე წასვლას ვუფინანსებთ. სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა , გაცვლითი პროგრამებით ისარგებლონ. ჩვენ ასევე ხელშეკრულება გვაქვს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, რომლებიც პრაქტიკას,სტაჟირებას და დასაქმებას უზრუნველყოფენ
o ყველაზე მოთხოვნადი რომელი სპეციალობებია და რა ტენდენცია იკვეთება ბოლო წლებში
o ძალიან მოთხოვნადი იყო ბიზნესის ადმინისტრირება, საბანკო და საფინანასო ტექნოლოგიები, საჯარო მმართველობა, ახლა სასტუმროს მომსახურება დაემატა
o რით განსხვავდება თქვენი უნივერსიტეტი სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან
o ჩვენი ფაკულტეტის სტუდენტებს ვასწავლით ინდივიდუალური გრაფიკით, გვაქვს საუკეთესო ინფრასტრუქტურა, აუდიტორიები და ლაბორატორიები თანამედროვე ტექნიკითაა აღჭურვილი. დიდი ტრადიციების მქონეა სტუ-ის ვაჟთა კაპელა, ორკესტრი, ცეკვის ანსამბლი, თეატრი, ასევე სხვადასხვა სპორტის კლუბები
o რამდენად მოქნილია გადახდის სისტემა, ნაწილობრივ ისაუბრეთ, მაგრამ იქნებ უფრო დეტალურად გვითხრათ
o გადახდის სისტემა მორგებულია სტუდენტებზე. წელიწადში ოთხად შეიძლება გაიყოს ეს საფასური. არსებობს ასევე განსაკუთრებული შემთხვევებიც. იძულებით გადაადგილებულ პირებს 200 ლარით უმცირდებათ სწავლის საფასური
o ბოლოს მინდა გკითხოთ იმ პროექტებზე, რომლის განხორციელებასაც აპირებთ უახლოეს მომავალში
o სტუდენტთა ინტერესებიდან გამომდინარე საჯარო ლექციების ციკლია დაგეგმილი, სადაც საერთაშორისო ტრენერები, მწერლები, საზოგადო მოღვაწეები, უცხოელი პროფესორები ჩაატარებენ ლექციებს. ასევე პერმანენტულად დამსაქმებლებთან და კურსდამთავრებულებთან ვაწყობთ შეხვედრებს. ჩვენ გვინდა აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა შემოსავლების სამსახურის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პროექტში „ჩვენ ვიხდით გადასახადებს და ვქმნით უსაფრთხო მომავალს“, ასევე ფინანსთა სამინისტროს პროექტში „ახალი ციფრული აბრეშუმის გზა“ და სხვა ასეთი ტიპის აქტივობებს ვგეგმავთ.