შეხვედრა „თბილისი მარიოტში“

04/13/2018

შეხვედრა თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით განათლებასა და ბიზნესს შორის

2018 წლის 12 აპრილს „თბილისი მარიოტში“ გაიმართა შეხვედრა „თანამშრომლობის ხელშეწყობა განათლებასა და ბიზნესს შორის“, სადაც მიწვეულნი იყვნენ სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკუტეტის დეკანი, პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე და ამავე ფაკულტეტის პროფესორები.
მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ:
• ზვიად ქვლივიძე - სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
• Ummuhan Bardak - შრომითი ბაზრისა და მიგრაციის უფროსი სპეციალისტი, ევროპის სასწავლო ფონდი (ETF);
• ოლენა ბექი - ETF-ის წარმომადგენელი, ურთიერთკავშირი თანამშრომლობასა და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსის შეფასებას შორის.
ანგარიშის პრეზენტაცია და კვლევის შედეგები წარმოადგინა პროგრამის ექსპერტმა - მაია წერეთელმა.
მომხსენებლის გამოსვლაში ცალსახად გამოიკვეთატურიზმის სფეროში არსებული ნაკლოვანებები. პირველ რიგში სასწავლო სახელმძღვანელოების ნაკლებობა, ასევე კურსდამთავრებულებსარ გააჩნიათ ის უნარ-ჩვევები, რაც მათ მოეთხოვებათ, როგორც სპეციალისტებს.
დისკუსიაში მონაწილედამსაქმებლებმა აღნიშნეს, რომ ტურიზმის სპეციალისტს მოეთხოვება უცხო ენების, კომპიუტერული მომსახურების, უსაფრთხოების უნარებისა და ეთიკის ნორმების და სხვ. მაღალ დონეზე ფლობა.
შეხვედრამ ჩაიარა საინტერესოდ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში.სიახლეებში დაბრუნება