07 ივლ

RIPA-ს ანგარიში

ფაკულტეტის საბჭოზე (27.06.18) მოსმენილი იქნა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის (RIPA) ერთწლიანი ანგარიში.
05 ივლ

კრაუდსორსინგის კლინიკა

2018 წლის 1 ივლისს, საჯარო მმართველობის პრობლემათა ინსტიტუტის ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო  კრაუდსორსინგის (Crowdsoursing) კლინიკამ.
03 ივლ

სტუდენტთა კონფერენციის ანგარიში

სტუდენტთა 86–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
“ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის“
სექციის მუშაობის ანგარიში
29 ივნ

კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია

ევროკავშირის პროექტის „კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია“ ფარგლებში, 2018 წლის 24-28 ივნისს, საქართველოში სამუშაო შეხვედრები, ტრეინინგები და სემინარები ჩაატარეს ტალინის უნივერსიტეტის პროფესორებმა
27 ივნ

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 27 ივნისს  ჩატარდა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. დეკანმა, რ.ქუთათელაძემ საბჭოს წევრებს წარუდგინა პრეზენტაცია,  რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას ფაკულტეტისა და ჩატარებული საქმიანობის შესახებ.
26 ივნ

II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18  სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

შეხვედრა „თბილისი მარიოტში“

04/13/2018

შეხვედრა თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით განათლებასა და ბიზნესს შორის

2018 წლის 12 აპრილს „თბილისი მარიოტში“ გაიმართა შეხვედრა „თანამშრომლობის ხელშეწყობა განათლებასა და ბიზნესს შორის“, სადაც მიწვეულნი იყვნენ სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკუტეტის დეკანი, პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე და ამავე ფაკულტეტის პროფესორები.
მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ:
• ზვიად ქვლივიძე - სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
• Ummuhan Bardak - შრომითი ბაზრისა და მიგრაციის უფროსი სპეციალისტი, ევროპის სასწავლო ფონდი (ETF);
• ოლენა ბექი - ETF-ის წარმომადგენელი, ურთიერთკავშირი თანამშრომლობასა და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსის შეფასებას შორის.
ანგარიშის პრეზენტაცია და კვლევის შედეგები წარმოადგინა პროგრამის ექსპერტმა - მაია წერეთელმა.
მომხსენებლის გამოსვლაში ცალსახად გამოიკვეთატურიზმის სფეროში არსებული ნაკლოვანებები. პირველ რიგში სასწავლო სახელმძღვანელოების ნაკლებობა, ასევე კურსდამთავრებულებსარ გააჩნიათ ის უნარ-ჩვევები, რაც მათ მოეთხოვებათ, როგორც სპეციალისტებს.
დისკუსიაში მონაწილედამსაქმებლებმა აღნიშნეს, რომ ტურიზმის სპეციალისტს მოეთხოვება უცხო ენების, კომპიუტერული მომსახურების, უსაფრთხოების უნარებისა და ეთიკის ნორმების და სხვ. მაღალ დონეზე ფლობა.
შეხვედრამ ჩაიარა საინტერესოდ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში.