20 სექ

დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში

2018 წლის 19 სექტემბრის №01-09-10/184 ბრძანების თანახმად, გამოცხადდეს დამატებითი მიღება ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე.
17 სექ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტის წარმატება

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტმა გოგა გელიტაშვილმა საკმაოდ მკაცრი შერჩევის პროცედურების გავლის შედეგად უფლება მოიპოვა მონაწილეობა მიიღოს გაეროს მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ ფორუმში „UNCTAD Youth Forum 2018“, რომელიც გაიმართება ერთა სასახლეში, ჟენევაში 2018 წლის 22-26 ოქტომბერს.
14 სექ

მაგისტრატურა_საკონსულტაციო საათები

საკონსულტაციო საათები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით
14 სექ

სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟირება პოლონეთში

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
приглашает пройти научно-педагогическую стажировку по программе
«Организация учебного процесса, программы подготовки,
инновационные технологии и научная работа
в WyższaSzkoła Biznesu - National-Louis University» (108 часов)
12-30 ноября 2018 г., г. Новый Сонч, Польша
http://internship.wsb-nlu.edu.pl/
14 სექ

კონფერენცია პოლონეთში

ІІІ Международная научно-практическая конференция
«Приоритеты научных исследований: теоретическая и практическая ценность»
27-30 ноября 2018 г., Новый Сонч, Польша
22 აგვ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში ჩარიცხვის შესახებ

2018/2019 სასწავლო წელს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე არსებულ სამაგისტრო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის შესახებ
სიახლეების სრულად ნახვა

შეხვედრა „თბილისი მარიოტში“

04/13/2018

შეხვედრა თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით განათლებასა და ბიზნესს შორის

2018 წლის 12 აპრილს „თბილისი მარიოტში“ გაიმართა შეხვედრა „თანამშრომლობის ხელშეწყობა განათლებასა და ბიზნესს შორის“, სადაც მიწვეულნი იყვნენ სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკუტეტის დეკანი, პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე და ამავე ფაკულტეტის პროფესორები.
მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდნენ:
• ზვიად ქვლივიძე - სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
• Ummuhan Bardak - შრომითი ბაზრისა და მიგრაციის უფროსი სპეციალისტი, ევროპის სასწავლო ფონდი (ETF);
• ოლენა ბექი - ETF-ის წარმომადგენელი, ურთიერთკავშირი თანამშრომლობასა და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოლიტიკის ინდექსის შეფასებას შორის.
ანგარიშის პრეზენტაცია და კვლევის შედეგები წარმოადგინა პროგრამის ექსპერტმა - მაია წერეთელმა.
მომხსენებლის გამოსვლაში ცალსახად გამოიკვეთატურიზმის სფეროში არსებული ნაკლოვანებები. პირველ რიგში სასწავლო სახელმძღვანელოების ნაკლებობა, ასევე კურსდამთავრებულებსარ გააჩნიათ ის უნარ-ჩვევები, რაც მათ მოეთხოვებათ, როგორც სპეციალისტებს.
დისკუსიაში მონაწილედამსაქმებლებმა აღნიშნეს, რომ ტურიზმის სპეციალისტს მოეთხოვება უცხო ენების, კომპიუტერული მომსახურების, უსაფრთხოების უნარებისა და ეთიკის ნორმების და სხვ. მაღალ დონეზე ფლობა.
შეხვედრამ ჩაიარა საინტერესოდ, კითხვა-პასუხის რეჟიმში.