24 სექ

მივლინების ანგარიში

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ასისტენტ–პროფესორის ბესიკ შერაზადიშვილის ვიზიტი გერმანიის „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში“
23 სექ

სტუდენტთა საყურადღებოთ !

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ზაარბრიუკენის „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის“ უნივერსიტეტს შორის არსებული ურთიერთანამშრომლობის ფარგლებში იგეგმება  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტების (5-10 სტუდენტი) ვიზიტი ზაარბრიუკენის „ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის“ უნივერსიტეტში.
20 სექ

დამატებითი მიღება მაგისტრატურაში

2018 წლის 19 სექტემბრის №01-09-10/184 ბრძანების თანახმად, გამოცხადდეს დამატებითი მიღება ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე არსებულ ვაკანსიებზე.
17 სექ

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტის წარმატება

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტმა გოგა გელიტაშვილმა საკმაოდ მკაცრი შერჩევის პროცედურების გავლის შედეგად უფლება მოიპოვა მონაწილეობა მიიღოს გაეროს მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ ფორუმში „UNCTAD Youth Forum 2018“, რომელიც გაიმართება ერთა სასახლეში, ჟენევაში 2018 წლის 22-26 ოქტომბერს.
14 სექ

მაგისტრატურა_საკონსულტაციო საათები

საკონსულტაციო საათები სამაგისტრო პროგრამების მიხედვით
14 სექ

სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟირება პოლონეთში

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
приглашает пройти научно-педагогическую стажировку по программе
«Организация учебного процесса, программы подготовки,
инновационные технологии и научная работа
в WyższaSzkoła Biznesu - National-Louis University» (108 часов)
12-30 ноября 2018 г., г. Новый Сонч, Польша
http://internship.wsb-nlu.edu.pl/
სიახლეების სრულად ნახვა

თემატური სემინარი

03/10/2018

პირველი თემატური სემინარი:
თვითმმართველი ერთეულების მართვის ტექნოლოგიები

2018 წლის 9 მარტს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის კომპლექსური კვლევითი პროგრამის ფარგლებში გაიმართა სემინარი, თემაზე-თვითმმართველი ერთეულების მართვის ტექნოლოგიები.
სემინარზე აპრობაციისათვის წარდგენილი იყო ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტის ნანა რუსაძის საკვალიფიკაციო ნაშრომის - „საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები (იმერეთის რეგიონის მაგალითზე) კვლევის შედეგები:
1. საჯარო მმართველობის ინდექსი (Ipa);
2. მუნიციპალიტეტის ფინანსური უზრუნველყოფის გაზომვის კოეფიციენტი;
3. მუნიციპალიტეტებში ა(ა)იპ-ების რაოდენობის რეგლამენტაციის მოდელი.
სემინარის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო: სტუ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანმა ქ.ნ რუსუდან ქუთათელაძემ; დეკანის მოადგილემ ქ.ნ გუგული ყურაშვილმა; საჯარო მმართველობის და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის პროფესორებმა გენადი იაშვილმა და შოთა დოღონაძემ; ამავე ფაკულტეტის დოქტორანტებმა: ეკატერინა ზაქარაძემ; ლევან სისვაძემ; ქეთევან ცაცანაშვილმა; შორენა ჭუმბურიძემ და ოთარ თევდორაძემ. სემინარის მუშაობაში მონაწილეობდნენ: ხალხთა მეგობრობის რუსეთის ფედერაციის უნივერსიტეტის პროფესორი ლევან ჩიხლაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფროფესორები: იოსებ არჩვაძე; ვალერიან დოლიძე; თემურ ბაქრაძე და ნოდარ გრძელიშვილი. სტუ-ს პროფესორები - ანზორ აბრალავა და პაატა კოღუაშვილი; ქალაქ თბილისის მერიის წარმომადგენელი - ირაკლი დარახველიძე და ექპერტი ნოდარ ებანოიძე.
სემინარის მონაწილეებმა იმსჯელეს დისერტანტის მიერ მიღებული კვლევის შედეგების პრაქტიკულ დანიშნულებაზე და აღნიშნეს, რომ მათემატიკური მოდელირებით მმართველობის ეფექტურობის გაზომვის ტექნოლოგია ახლებულ და ინოვაციურ ხედვას წარმოადგენს. ინსტიტუტის დირექტორმა ქ.ნ მარიამ ცაცანაშვილმა შეაჯამა სემინარის შედეგები და აღნიშნა, რომ წარმოდგენილი დისერტაცია ხასიათდება სიახლითა და ინოვაციურობით.