25 მაი

პროექტი - გაიცანი სახელმწიფო სტრუქტურები

22 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის გაიმართა შეხვედრა საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებთან .
24 მაი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 25-26 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
24 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 1 ივნისს ჩატარდება საჯარო ლექცია „საჯარო ფინანსების რეფორმა“
24 მაი

რუსუდან ქუთათელაძის ინტერვიუ

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი რუსუდან ქუთათელაძე
23 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

“ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის” და “სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის” სტუდენტებისათვის ევროპის  წამყვანი  უნივერსიტეტების პროფესორები 24 და 25 მაისს ჩაატარებენ საჯარო ლექციებს
23 მაი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 29.08.2016 წლის N155 ბრძანების თანახმად, სწავლის საფასურის ბოლო ¼ გადახდილი უნდა იქნას მიმდინარე სასწავლო წლის 01 ივნისამდე. სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება დაფარული სწავლის საფასური 01 ივნისამდე, შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.
სიახლეების სრულად ნახვა

ინსტიტუტის პირველი სტაჟიორები

02/10/2018

საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტმა პირველი სტაჟიორები მიიღო

საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუიტში დაიწყო სტუდენტთა სტაჟირება ოფისის მენეჯერის თანამდებობაზე. სტაჟიორები დამოუკიდებლად განახორციელებენ კორესპონდენციის წარმოებას, ყოველდღიურად იმუშავებენ დოკუმენტურ ინფორმაციასთან, გაუძღვებიან საქმისწარმოებას, მოამზადებენ წერილებს, განახორციელებენ ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული პროექტების დედლაინის მონიტორინგს, სკაიპ-კონფერენციის ორგანიზებას, იმუშავებენ ინსტიტუტის მონაცემთა ბაზების შექმნასა და შევსებაზე, აღწერენ პროექტის მიმდინარეობას; განახორციელებენ საოფისე მასალებისა და ინვენტარის მონიტორინგს.
სტაჟირების გეგმით აგრეთვე გათვალისწინებულია პროექტის მენეჯმენტი. ამ ეტაპზე მათ მუშაობა მოუწევთ ინსტიტუტის გეგმით გათვალისწინებულ ისეთ პროექტებში, როგორიცაა: „მოძრავი კლინიკა“; დოქტორანტების თემატური პრობლემების მიხედვით მრგვალი მაგიდის ორგანიზება; ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ქალაქის ეკოპრობლემების გადაწყვეტისათვის შექმნილი ინოვაციური პროექტების შეჯიბრი -სპარინგი; სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია – “სტუ-ის კვლევები რეალიზაციაში”. პროექტების ფარგლებში ისინი დამოუკიდებლად უხელმძღვანელებენ ერთ-ერთ მიმართულებას.
სტაჟიორთა საქმიანობას უხელმძღვანელებს პროექტის კოორდინატორი.
სტაჟირების ვადა 6 თვეა და დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დოკუმენტი.
დასრულების შემდეგ მათ ეცოდინებათ კვლევითი ორგანიზაციის მართვის თავისებურებები.