ინფორმაცია კონფერენციებზე

01/29/2018

ინფორმაცია კონფერენციების შესახებ
114-15 მაისი "სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია ტურიზმის კვლევებში" –ISCONTOUR. 31 იანვრამდეა დედლაინი - 12 გვერდიანი კვლევა ინგლისურად. შემდეგ სამეცნიერო კომიტეტი განიხილავს და თუ დასტური მოვა, შემდეგი ეტაპია მონაწილეობის საფასური - სტუდენტისთვის (ბაკალავრიატის სტუდენტი, მაგისტრანტი და დოქტორანტი) 35 ევრო; იბეჭდება მასალები

ISCONTOUR 2018 | International Student Conference in Tourism Research

2. 10-11 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სლოვაკეთში (Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations), რომლის მასალები იბეჭდება ინდექსირებულ ჟურნალებში. კონფერენციის სამუშაო ენებია რუსულიც და ინგლისურიც, მაგარმ ნაშრომი იბეჭდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. სარეგისტრაციო გადასახადი 90 ევრო, რომელშიც შედის კოფე-ბრეიკები, ლანჩები და გალა-სადილი. 15 თებერვლამდე აბსტრაქტია საჭირო, 28 თებერვლამდე - თანხის გადახდა, 15 მარტამდე - გადახდის ქვითრის გადაგზავნა და 15 არილამდე ნაშრომის სრული ვერსიის გაგზავნა


https://fsev.tnuni.sk/fileadmin/veda_a_vyskum/RLZ2018/pozvanka_web_eng-2018.pdf

სიახლეებში დაბრუნება