25 მაი

პროექტი - გაიცანი სახელმწიფო სტრუქტურები

22 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  სტუდენტებისთვის გაიმართა შეხვედრა საჯარო სამსახურის ბიუროს წარმომადგენლებთან .
24 მაი

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2018 წლის 25-26 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
24 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 1 ივნისს ჩატარდება საჯარო ლექცია „საჯარო ფინანსების რეფორმა“
24 მაი

რუსუდან ქუთათელაძის ინტერვიუ

ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი რუსუდან ქუთათელაძე
23 მაი

საჯარო ლექციების ციკლი

“ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის” და “სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის” სტუდენტებისათვის ევროპის  წამყვანი  უნივერსიტეტების პროფესორები 24 და 25 მაისს ჩაატარებენ საჯარო ლექციებს
23 მაი

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 29.08.2016 წლის N155 ბრძანების თანახმად, სწავლის საფასურის ბოლო ¼ გადახდილი უნდა იქნას მიმდინარე სასწავლო წლის 01 ივნისამდე. სტუდენტს, რომელსაც არ ექნება დაფარული სწავლის საფასური 01 ივნისამდე, შეუჩერდება სტუდენტის სტატუსი.
სიახლეების სრულად ნახვა

ინფორმაცია კონფერენციებზე

01/29/2018

ინფორმაცია კონფერენციების შესახებ
114-15 მაისი "სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია ტურიზმის კვლევებში" –ISCONTOUR. 31 იანვრამდეა დედლაინი - 12 გვერდიანი კვლევა ინგლისურად. შემდეგ სამეცნიერო კომიტეტი განიხილავს და თუ დასტური მოვა, შემდეგი ეტაპია მონაწილეობის საფასური - სტუდენტისთვის (ბაკალავრიატის სტუდენტი, მაგისტრანტი და დოქტორანტი) 35 ევრო; იბეჭდება მასალები

ISCONTOUR 2018 | International Student Conference in Tourism Research

2. 10-11 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სლოვაკეთში (Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations), რომლის მასალები იბეჭდება ინდექსირებულ ჟურნალებში. კონფერენციის სამუშაო ენებია რუსულიც და ინგლისურიც, მაგარმ ნაშრომი იბეჭდება მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. სარეგისტრაციო გადასახადი 90 ევრო, რომელშიც შედის კოფე-ბრეიკები, ლანჩები და გალა-სადილი. 15 თებერვლამდე აბსტრაქტია საჭირო, 28 თებერვლამდე - თანხის გადახდა, 15 მარტამდე - გადახდის ქვითრის გადაგზავნა და 15 არილამდე ნაშრომის სრული ვერსიის გაგზავნა


https://fsev.tnuni.sk/fileadmin/veda_a_vyskum/RLZ2018/pozvanka_web_eng-2018.pdf