ლია ბერიკაშვილის საჯარო ლექცია

12/29/2017

იმდინარე წლის 22 დეკემბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე პროფესორმა ლია ბერიკაშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „ სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზა და მარკეტინგული შეფასება“. ლექცია წარიმართა საინტერესო კითხვა-პასუხის პროცესით, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი სასმელების ხარისხიანობის დადგენისა და ტექნოლოგიურ პროცესებზე.
  

                              სიახლეებში დაბრუნება