19 ნოე

კონსულტაციების გრაფიკი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის
პროფესორ-მასწავლებელთა კონსულტაციების გრაფიკი (2018-2019 წ. I სემესტრი)
15 ნოე

მივლინების ანგარიში

2018 წლის 03-04 ნოემბერს ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა საერთაშორისო ასოციაციის (ANISSH) ორგანიზებით გაიმართა 23-ე საერთაშორისო კონფერენცია „მულტიდისციპლინარული ტენდენციე-ბი სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზნესის კვლევებში“ - (MTSBR-NOV -2018), რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორებმა რუსუდან ქუთათელაძემ და ნინო ფაილოძემ
15 ნოე

ნიკა რუაძე - ახალგაზრდა წარმატებული მეწარმე

ნიკა რუაძე, ახალგაზრდა წარმატებული მეწარმე - ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მეოთხე კურსის სტუდენტი, რომელმაც დამოუკიდებლად გადაწყვიტა ბიზნესის წამოწყება და შექმნა მარწყვის სასათბურე მეურნეობა.
02 ნოე

საერთაშორისო სემინარ-ტრენინგი

2018 წლის 22-23 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდება საერთაშორისო სემინარ-ტრენინგი ”ციფრული ტექნოლოგიები და უმაღლესი განათლების ტრანსფორმაცია”, რომელიც იმართება იუნესკოს ინსტიტუტის - ინფორმაციული ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო სივრცეში The (UNESCO IITE) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტთან პარტნიორობით
01 ნოე

პროფესორ ანდრეას ბრანდტის საჯარო ლექცია

31 ოქტომბერს, 12 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე გერმანელმა პროფესორმა ანდრეას ბრანდტმა ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე: „ევროპის კავშირი – ამოცანები და მართვის სტრუქტურა“.
30 ოქტ

საჯარო ლექციების ციკლი

გერმანელი  პროფესორი ანდრიას ბრანდტი ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის 31 ოქტომბერს 12 საათზე ჩაატარებს საჯარო ლექციას 710ა აუდიტორიაში თემაზე: „საჯარო მმართველობის ევროპული სამართალი“
სიახლეების სრულად ნახვა

სტუმარი - ვილჰელმ ჰოიზერი გერმანიიდან

11/27/2017

ვილჰელმ ჰოიზერი - პროფესორი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, გერმანია


პროფესორმა ვილჰელმ ჰოიზერმა 2017 წლის 24 ნოემბერს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ,,საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის” დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებთან გერმანულ ენაზე წაიკითხა ორი ლექცია – „მიწოდების პროცესის ფინანსები“ და „ლოგისტიკა სერვისის მიწოდების თვალთახედვით“ (ქართული თარგმანის უზრუნველყოფით). პროფესორმა ჰოიზერმა ისაუბრა მიწოდების ჯაჭვის პროცესში ფინანსური ნაკადების მართვის აქტუალური საკითხების შესახებ. განიხილა მწარმოებელსა და საბოლოო მომხმარებელს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების შესაძლებლობები. მან სტუდენტებს განუმარტა, რომ „მიწოდების ჯაჭვის ფინანსები“ წარმოადგენს თანამედროვე მიდგომას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მწარმოებლისა და მომხმარებლის დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება.
აგრეთვე, მეორე ლექციაზე აღნიშნა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ლოგისტიკური სერვისის გაუმჯობესება შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობა.
ლექციის ბოლოს სტუდენტებმა პროფესორ ჰოიზერს დაუსვეს არაერთი საინტერესო და აქტუალური შეკითხვა, რომელთა უმრავლესობა შეეხებოდა საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებს.