24 ივლ

2020 საქართველოში დაგეგმილი პანევროპული ფორუმი

2020 წლის 19-23 მაისს  თბილისში ჩატარდება YOCOCU-ს (Youth in the Conservation Cultural Heritage) პანევროპული ფორუმი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა-პოპულარიზაციის სფეროში.
07 ივლ

RIPA-ს ანგარიში

ფაკულტეტის საბჭოზე (27.06.18) მოსმენილი იქნა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის (RIPA) ერთწლიანი ანგარიში.
05 ივლ

კრაუდსორსინგის კლინიკა

2018 წლის 1 ივლისს, საჯარო მმართველობის პრობლემათა ინსტიტუტის ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო  კრაუდსორსინგის (Crowdsoursing) კლინიკამ.
03 ივლ

სტუდენტთა კონფერენციის ანგარიში

სტუდენტთა 86–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
“ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის“
სექციის მუშაობის ანგარიში
29 ივნ

კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია

ევროკავშირის პროექტის „კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია“ ფარგლებში, 2018 წლის 24-28 ივნისს, საქართველოში სამუშაო შეხვედრები, ტრეინინგები და სემინარები ჩაატარეს ტალინის უნივერსიტეტის პროფესორებმა
27 ივნ

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 27 ივნისს  ჩატარდა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. დეკანმა, რ.ქუთათელაძემ საბჭოს წევრებს წარუდგინა პრეზენტაცია,  რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას ფაკულტეტისა და ჩატარებული საქმიანობის შესახებ.
სიახლეების სრულად ნახვა

სტუმარი - ვილჰელმ ჰოიზერი გერმანიიდან

11/27/2017

ვილჰელმ ჰოიზერი - პროფესორი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, გერმანია


პროფესორმა ვილჰელმ ჰოიზერმა 2017 წლის 24 ნოემბერს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ,,საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის” დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებთან გერმანულ ენაზე წაიკითხა ორი ლექცია – „მიწოდების პროცესის ფინანსები“ და „ლოგისტიკა სერვისის მიწოდების თვალთახედვით“ (ქართული თარგმანის უზრუნველყოფით). პროფესორმა ჰოიზერმა ისაუბრა მიწოდების ჯაჭვის პროცესში ფინანსური ნაკადების მართვის აქტუალური საკითხების შესახებ. განიხილა მწარმოებელსა და საბოლოო მომხმარებელს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების შესაძლებლობები. მან სტუდენტებს განუმარტა, რომ „მიწოდების ჯაჭვის ფინანსები“ წარმოადგენს თანამედროვე მიდგომას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მწარმოებლისა და მომხმარებლის დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება.
აგრეთვე, მეორე ლექციაზე აღნიშნა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ლოგისტიკური სერვისის გაუმჯობესება შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობა.
ლექციის ბოლოს სტუდენტებმა პროფესორ ჰოიზერს დაუსვეს არაერთი საინტერესო და აქტუალური შეკითხვა, რომელთა უმრავლესობა შეეხებოდა საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებს.