სტუმარი - ვილჰელმ ჰოიზერი გერმანიიდან

11/27/2017

ვილჰელმ ჰოიზერი - პროფესორი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, გერმანია


პროფესორმა ვილჰელმ ჰოიზერმა 2017 წლის 24 ნოემბერს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ,,საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის” დეპარტამენტის ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებთან გერმანულ ენაზე წაიკითხა ორი ლექცია – „მიწოდების პროცესის ფინანსები“ და „ლოგისტიკა სერვისის მიწოდების თვალთახედვით“ (ქართული თარგმანის უზრუნველყოფით). პროფესორმა ჰოიზერმა ისაუბრა მიწოდების ჯაჭვის პროცესში ფინანსური ნაკადების მართვის აქტუალური საკითხების შესახებ. განიხილა მწარმოებელსა და საბოლოო მომხმარებელს შორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად ფინანსური სარგებლის მიღების შესაძლებლობები. მან სტუდენტებს განუმარტა, რომ „მიწოდების ჯაჭვის ფინანსები“ წარმოადგენს თანამედროვე მიდგომას, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია მწარმოებლისა და მომხმარებლის დანახარჯების მნიშვნელოვნად შემცირება.
აგრეთვე, მეორე ლექციაზე აღნიშნა, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ლოგისტიკური სერვისის გაუმჯობესება შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების შესაძლებლობა.
ლექციის ბოლოს სტუდენტებმა პროფესორ ჰოიზერს დაუსვეს არაერთი საინტერესო და აქტუალური შეკითხვა, რომელთა უმრავლესობა შეეხებოდა საქართველოსა და გერმანიის ურთიერთთანამშრომლობის პერსპექტივებს.

სიახლეებში დაბრუნება