გარე მობილობა

08/31/2017

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მობილობის წესით (გარე მობილობა)
ჩარიცხვის მსურველთა
საყურადღებოდ!

საბუთები მიიღება 2017 წლის 23 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე შაბათ-კვირის და გამოსასვლელი დღეების გარდა 10.00 საათიდან 16.00 საათამდე - კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი 350.

საბუთების ჩამონათვალი:
• განცხადება;
• პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;
• სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
• ატესტატის (მაგისტრანტმა და დოქტორანტმა წინა საფეხურის დიპლომის) ასლი;
• ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
• სამხედრო მიწერის მოწმობა და მისი ასლი (ვაჟებისათვის);

სიახლეებში დაბრუნება