07 ივლ

RIPA-ს ანგარიში

ფაკულტეტის საბჭოზე (27.06.18) მოსმენილი იქნა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის (RIPA) ერთწლიანი ანგარიში.
05 ივლ

კრაუდსორსინგის კლინიკა

2018 წლის 1 ივლისს, საჯარო მმართველობის პრობლემათა ინსტიტუტის ინიციატივით, მუშაობა დაიწყო  კრაუდსორსინგის (Crowdsoursing) კლინიკამ.
03 ივლ

სტუდენტთა კონფერენციის ანგარიში

სტუდენტთა 86–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
“ საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის“
სექციის მუშაობის ანგარიში
29 ივნ

კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია

ევროკავშირის პროექტის „კავკასიის ტურიზმის გამოფენის განვითარების სტრატეგია“ ფარგლებში, 2018 წლის 24-28 ივნისს, საქართველოში სამუშაო შეხვედრები, ტრეინინგები და სემინარები ჩაატარეს ტალინის უნივერსიტეტის პროფესორებმა
27 ივნ

ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2018 წლის 27 ივნისს  ჩატარდა ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა. დეკანმა, რ.ქუთათელაძემ საბჭოს წევრებს წარუდგინა პრეზენტაცია,  რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას ფაკულტეტისა და ჩატარებული საქმიანობის შესახებ.
26 ივნ

II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2017-18  სასწავლო წლის II სემესტრის ფინალური გამოცდის ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

გარე მობილობა

08/31/2017

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე მობილობის წესით (გარე მობილობა)
ჩარიცხვის მსურველთა
საყურადღებოდ!

საბუთები მიიღება 2017 წლის 23 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე შაბათ-კვირის და გამოსასვლელი დღეების გარდა 10.00 საათიდან 16.00 საათამდე - კოსტავას 77, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, ოთახი 350.

საბუთების ჩამონათვალი:
• განცხადება;
• პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;
• სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
• ატესტატის (მაგისტრანტმა და დოქტორანტმა წინა საფეხურის დიპლომის) ასლი;
• ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
• სამხედრო მიწერის მოწმობა და მისი ასლი (ვაჟებისათვის);