ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შედეგები

01/25/2017

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული ფარული კენჭისყრის შედეგები.

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი სხდომის ოქმისიახლეებში დაბრუნება