ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები

01/09/2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ ღია კონკურსთან დაკავშირებით საარჩევნო კომისია მუშაობს VI კორპუსში IX სართულზე, № 911 ოთახში.                                 2017 წლის 9 იანვრიდან 16 იანვრის 17.00 სთ -მდე

სიახლეებში დაბრუნება