11 ნოე

სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა

ამონაწერი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
მართვის ინსტრუქციიდან" (მუხლი 8)
08 ნოე

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს
08 ნოე

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი   სემესტრის   შუალედური გამოცდების ცხრილი
07 ნოე

თემატური შეხვედრა

თემატური შეხვედრა  საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას შორის გაფორმებულ კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან დაკავშირებით
07 ნოე

სტუდენტები სასტუმრო „გალერი პალასს“ ესტუმრნენ

31 ოქტომბერს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის „სასტუმრო მომსახურების“ საბაკალვარო საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე კურსელი სტუდენტები და  საგნის  „სასტუმრო სერვისის საფუძვლების“ წამყვანი პროფესორი თამარ ქობლიანიძე გასვლითი ღონისძიების ფარგლებში სასტუმრო „გალერი პალასს“ ესტუმრნენ
06 ნოე

კრაუდსორსინგის კლინიკა

2019 წლის 7 ნოემბერს, ხუთშაბათს, 12 საათზე საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევის ინსტიტუტის ინიციატივით ორგანიზებულ კრაუდსორსინგის კლინიკის ფარგლებში გაიმართება მორიგი ღონისძიება
ყველა სიახლის ნახვა

თემატური შეხვედრა

11/07/2019

თემატური შეხვედრა

საქართველოს სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელ ავტოკეფალურ ეკლესიას შორის გაფორმებულ კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან დაკავშირებით

2019 წლის 5 ნოემბერს საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა თემატური შეხვედრა  საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების საკითხებზე.

 საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს ავტოკეფალურ, მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის 2002 წელს გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმება  სახელმწიფოსა და ეკლესიას, როგორც ურთიერთგამიჯნულ სუბიექტებს შორის კორპორაციული ურთიერთობების  რეგულირების გამო შექმნილი დოკუმენტია.

 ამ აქტის იმპლიმენტაციის პროცესში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობების პრობლემეზე, რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების უზრუნველყოფის მექანიზმებსა და სხვა საკითხებზე ისაუბრეს დეკანოზმა ბიძინა გუნიამ და საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტის დირექტორმა მარიამ ცაცანაშვილმა.

გაიმართა დისპუტი სტუდენტების მიერ წამოჭრილ საკითხებზე:

რა სამართლებრივი და იდეოლოგიური საფუძვლები აქვს კონსტიტუციურ შეთანხმებას;

როგორია განათლების სფეროში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის ფორმები (რელიგიის სწავლების პრობლემები);

  რა პრობლემები შეიქმნა კონსტიტუციური შეთანხმების იმპლიმენტაციის პროცესში;

-   ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, ორმხრივი ინტერესების მქონე საზოგადოებრივ საკითხებზე თანამშრომლობის განვითარების რა ტენდენციები არსებობს და როგორია რელიგიური თავისუფლების უზრუნველყოფის გარანტიები.