14 ნოე

საერთაშორისო სტუდენტური კონგრესი

2020 წლის 19-20 მარტს, მალტეპის უნივერსიტეტში ტარდება  ბიზნესისა და მენეჯმენტის მეცნიერებათა  მე -8 საერთაშორისო სტუდენტური კონგრესი (IBMSSC’20)
14 ნოე

საგანმანათლებლო ტური კახეთში

მიმდინარე წლის 11 ნოემბერს  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის - „სასტუმრო მომსახურება“ -  სწავლების პირველი და მეორე წლის სტუდენტებისთვის ჩატარდა საგანმანათლებლო ტური კახეთის რეგიონში
13 ნოე

ეროვნული ბიზნეს ქეისების შეჯიბრი

2020 წლის თებერვალში ტექნოპარკში გაიმართება ბიზნეს ქეისების შეჯიბრი, რომელიც ათამდე წამყვანი უნივერსიტეტის სტუდენტებს გააერთიანებს
11 ნოე

სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა

ამონაწერი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
მართვის ინსტრუქციიდან" (მუხლი 8)
08 ნოე

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს
08 ნოე

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი   სემესტრის   შუალედური გამოცდების ცხრილი
ყველა სიახლის ნახვა

ჩატარდა კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება”

10/31/2019

25 ოქტომბერს ჩატარდა XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება”.
კონფერენციას ორგანიზებას უწევდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”.
კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული იყო შემდეგი მიმართულებები:
• “საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და მეთოდოლოგია”;
• “დიპლომატიის თეორია, ისტორია, პრაქტიკა”;
• “ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები”;
• “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები”;
• “საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები”;
• “პოლიტიკა და კულტურა”;
• “სახელმწიფო და რელიგია”;
• „ეროვნული უშიშროებისა და უსაფრთხოების სისტემები და მართვა“;
• „საქართველოს ევროინტეგრაციის აქტუალური პრობლემები“.
კონფერენცია საშუალებას აძლევს სტუდენტებს, მეცნიერებს თუ პრაქტიკოსებს ერთმანეთს გაუზიარონ აკადემიური მიღწევები და განიხილონ მეცნიერული სიახლეები. კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული, რუსული და ინგლისური. მისი დასრულების შემდეგ მონაწილეთა თეზისები იბეჭდება გამოცემებში:
„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)
“Scripta manent”
და განთავსდება ვებგვერდზე.

კონფერენცია ფართოდ გაშუქდა სხვადასხვა მედია საშუალებებით:

1.  https://www.interpressnews.ge/ka/article/570731-teknikur-universitetshi-saertashoriso-konperencia-xelisupleba-da-sazogadoeba-2019-gaimarta?fbclid=IwAR1xxnWb-keHYGYhUXf4kVxSGjJoR0KwhmV-oI8F9hYW5mZdfZ_YFgIVdmQ

2.   http://digest.pia.ge/post/290057-teqnikur-universitetsi-saertasoriso-konferencia-xelisufleba-da-sazogadoeba-2019-gaimarta?fbclid=IwAR2SCqz5eHEoI6FHLlI4bcZ1RyZpbIV2_Jm1jE2cAWfQZZ8GK8ZOIeYSc7k 

3.   https://pia.ge/post/290046-teqnikur-universitetsi-saertasoriso-konferencia-xelisufleba-da-sazogadoeba-2019gaimarta?fbclid=IwAR2SCqz5eHEoI6FHLlI4bcZ1RyZpbIV2_Jm1jE2cAWfQZZ8GK8ZOIeYSc7k 

4.   http://medianews.ge/ge/teqnikur-universitetshi-saertashoriso-konferentsia-khelisufleba-da-sazogadoeba-2019-gaimarta/63683?fbclid=IwAR02ZDXugFqF8XW5fr0zCdONBmDgJwY-Kt7fwscLkcIViYfxSIJ2kwAWc2w 

5.   http://ghn.ge/news/234756-teknikur-universitetshi-saertashoriso-konferentsia-khelisufleba-da-sazogadoeba-2019-gaimarta?fbclid=IwAR2LIejH5118SzFGQsXhBGqW9znbuAmsLip2uChFhBGSUTjuOqPtGZX1SCc 

6.   http://progressnews.ge/?p=46629&fbclid=IwAR3PE0y9yzdQLZI8d2rUGni_pQdVTKLIMb9dI2m7YvsIJd2Lq4-rdGBNbnk 

7.   http://kvira.ge/512927?fbclid=IwAR1ypXeBg-ROlSJ5nyKJqPc-vdnB__uEeufmL5VygEKR2uWur6OkKt7PxV4