14 ნოე

საერთაშორისო სტუდენტური კონგრესი

2020 წლის 19-20 მარტს, მალტეპის უნივერსიტეტში ტარდება  ბიზნესისა და მენეჯმენტის მეცნიერებათა  მე -8 საერთაშორისო სტუდენტური კონგრესი (IBMSSC’20)
14 ნოე

საგანმანათლებლო ტური კახეთში

მიმდინარე წლის 11 ნოემბერს  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის - „სასტუმრო მომსახურება“ -  სწავლების პირველი და მეორე წლის სტუდენტებისთვის ჩატარდა საგანმანათლებლო ტური კახეთის რეგიონში
13 ნოე

ეროვნული ბიზნეს ქეისების შეჯიბრი

2020 წლის თებერვალში ტექნოპარკში გაიმართება ბიზნეს ქეისების შეჯიბრი, რომელიც ათამდე წამყვანი უნივერსიტეტის სტუდენტებს გააერთიანებს
11 ნოე

სპეციალურად სტუდენტებისთვის - სწავლის შედეგების შეფასების გასაჩივრება და საპატიო მიზეზით გაცდენილი შეფასების/გამოცდის აღდგენა

ამონაწერი "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის
მართვის ინსტრუქციიდან" (მუხლი 8)
08 ნოე

წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო 2019 წლის ,,წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის" IV ეტაპის განხორციელებას იწყებს
08 ნოე

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2019-20 სასწავლო წლის პირველი   სემესტრის   შუალედური გამოცდების ცხრილი
ყველა სიახლის ნახვა

დოქტორ გოტჰარდ შტაინერის ლექცია

10/25/2019

საჯარო ლექციების ციკლი - დოქტორ გოტჰარდ შტაინერის ლექცია

2019 წლის 25 ოქტომბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე (აუდიტორია 710ა), გერმანელმა იურისტმა მიუნხენიდან, დოქტორმა გოტჰარდ შტაინერმა წაიკითხა ლექცია თემაზე – „ქონების მართვის აქტუალური პრობლემები გერმანიაში“.
დოქტორმა შტაინერმა აღნიშნა, რომ ქონების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები გერმანიაში პრიორიტეტულია. ისაუბრა კონკრეტულ საკითხებზე: ფასების განმსაზღვრელი ფაქტორების, ქირის გადასახადების შესახებ და ზოგადად საბინაო ბაზარზე არსებული გამოწვევების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ საჭიროა ერთობლივი გადაწყვეტილებების შემუშავება – პოლიტიკის, საზოგადოებისა და უძრავი ქონების განვითარების პერსპექტივივებიდან გამომდინარე.
დოქტორმა შტაინერმა სტუდენტებს მიაწოდა აქტუალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გერმანიაში ახალი სახლების მშენებლობისას არსებობს მთელი რიგი გამოწვევები, კერძოდ: ყველაზე პრესტიჟულ რაიონებში არის სამშენებლო მიწის ნაკლებობა; ამასთანავე, მარეგულირებლების სამშენებლო რეგულაციებმა მნიშვნელოვნად გაზარდა სამშენებლო ხარჯები; ამას ემატება კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.
ლექციას ესწრებოდნენ სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტები და პროფესორ–მასწავლებლები. ლექცია მიმდინარეობდა გერმანულ ენაზე, სინქრონულ თარგმანს უზრუნველყოფდა ასისტენტ-პროფესორი ბესარიონ შერაზადაშვილი და დაიმსახურა სტუდენტების დიდი მოწონება. ლექციის ბოლოს დოქტორმა შტაინერმა უპასუხა სტუდენტების შეკითხვებს და გაიმართა დისკუსია.