13 სექ

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ 1-2 ნოემბერი, 2019. ჩატარების ადგილი და მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პირველი კორპუსი, ი.ჭავჭავაძის #1
13 სექ

სტუდენტებისთვის ტრენინგი

კრისტალის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა აცხადებს მიღებას
13 სექ

“PASHA Bank” სტუდენტებისთვის ვაკანსიას აცხადებს

“PASHA Bank”- ი  უმაღლესი სასწავლებლების მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტებისთვის სხვადასხვა ვაკანსიას აცხადებს
13 სექ

სტუდენტების (მაგისტრანტები, დოქტორანტები) საყურადღებოდ!

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, სტუდენტური პროექტის ფარგლებში გთავაზობთ საჯარო სექტორის აუდიტორების სერტიფიცირების პროგრამას
02 სექ

გილოცავთ სტუდენტობას!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი მზადაა იმისათვის, რომ სტუდენტებმა მიიღონ სათანადო ცოდნა, ჩაერთონ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში და გაატარონ საინტერესო სტუდენტური ცხოვრება
02 სექ

მწვანე ბიზნეს იდეების კონკურსი სტუდენტებისთვი

პირველად, საქართველოში წელს  საერთაშორისო მწვანე ბიზნეს იდეების კონკურსი ტარდება
ყველა სიახლის ნახვა

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

07/25/2019

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში


2019 წლის 25 ივლისს, ა(ა)იპ "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდი" და კავკასიის უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის ფონდთან თანამშრომლობით, კავკასიის უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია: „გაზრდილი გამჭვირვალობა და ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა: ახალი შესაძლებლობები აკადემიური საზოგადოებისათვის და სხვა დაინტერესებულ მხარეთათვის საქართველოში". სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის აკადემიურმა და მოწვეულმა პერსონალმა სტუდენტებთან ერთად მიიღეს აქტიური მონაწილეობა აღნიშნულ ღონისძიებაში, რომელიც უზრუნველყოფს სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებში სწავლის შედეგების შესაბამისად, სტუდენტთა პრაქტიკული, სამეცნიერო-კვლევითი და ტრანსფერული უნარების განვითარებას და მათ კვლევით პროექტებში ჩართვას.