15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
01 ივლ

დასკვნითი სამაგისტრო გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე    სემესტრის სამაგისტრო  პროგრამის დასკვნითი  გამოცდების ცხრილი
30 ივნ

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურმა 2019 წლის 27 ივნისს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია წარადგინა სასტუმრო Ambassadori-ში.
ყველა სიახლის ნახვა

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

07/12/2019

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
პროექტის წარმომადგენლები, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი ნინო ფაილოძე და არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ნინო ჩაჩავა შეხვდნენ ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის იმ პროფესორ - მასწავლებლებს, რომლებიც ტურიზმის მიმართულებით არიან ჩართულები სასწავლო პროცესში.
მათ დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს საერთაშორისო პროექტის “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” შინაარსი - მიზნები, ამოცანები და ყველა ის აქტივობები, რომელიც სამუშაო პროცესში არის გათვალისწინებული.
დამსწრე საზოგადოების მიერ აღინიშნა დიდი დაინტერესება პროექტის მიმდინარეობაზე. გაიმართა აქტიური პოლემიკა პროექტის საკვლევ ობიექტებთან დაკავშირებით - იყო დასმული რიგი შეკითხვებისა, გამოთქმული სხვადასხვა მოსაზრება პროექტის საკვლევ საკითხებთან დაკავშირებით, იყო სხვადასხვა წინადადება პროექტში დასმულ ამოცანებს, გადასაწყვეტ პრობლემებსა და მისაღებ შედეგებთან დაკავშირებით.
აღნიშნული კომენტარები და შემოთავაზებები ყურადღებით იქნა მოსმენილი, გაზიარებული და ჩანიშნული პროექტის მონაწილეების მიერ.
დამსწრე საზოგადოებამ გამოთქვა სურვილი პერიოდული მოსმენებისა პროექტის მსვლელობის შესახებ და უფრო აქტიური ჩართულობისა პროექტის პროდუქტის მომზადების პროცესში. პროექტის მონაწილეებმა გამოთქვეს მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის და დაგეგმეს მომავალი შეხვედრები ცალკეულ ექსპერტებსა და გაერთანებულ აუდიტორიასთან.