15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
01 ივლ

დასკვნითი სამაგისტრო გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე    სემესტრის სამაგისტრო  პროგრამის დასკვნითი  გამოცდების ცხრილი
30 ივნ

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურმა 2019 წლის 27 ივნისს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია წარადგინა სასტუმრო Ambassadori-ში.
ყველა სიახლის ნახვა

ბრძანება (24.05.2019 # 33/11)

06/18/2019
        ს ს ი პ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

           ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
       24.05. 2019 # 33 /11
(საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

:

დამტკიცდეს:
• საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. თათია ღურწკაია - ასოც. პროფ. (თავმჯდომარე)
2. ქეთევან შენგელია - ასოც. პროფესორი
3. თამარ ხინიკაძე-გვარამია -ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი)
დაცვები ჩატარდეს 16 ივლისს 13 საათზე, 17,18,19,20,22,23 ივლისს 10 საათზე, აუდიტორია 715 ბ.

• საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი)“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. თეიმურაზ ყანდაშვილი - პროფ. (თავმჯდომარე)
2. გიგლა გაბაიძე - ასოც. პროფესორი
3. ანა ბოლქვაძე - ასისტ. პროფესორი (მდივანი)
დაცვები ჩატარდეს 18 ივლისს 10 საათზე, აუდიტორია 704 ა.

• საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. გენადი იაშვილი - პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. შოთა დოღონაძე - პროფესორი
3. ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტ. პროფესორი ( კომისიის მდივანი)
დაცვები ჩატარდეს 9 ივლისს 10 საათზე, აუდიტორია 105 ა - ჯგ.112505, 13 საათზე, აუდიტორია 105 ა - ჯგ. 112506.

• საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. რატი ბურდიაშვილი - პროფ. (თავმჯდომარე)
2. ალეკო ქუთათელაძე - პროფესორი
3. ნინო ხიირბეგიშვილი - ასისტენტ- პროფესორი (მდივანი)
დაცვები ჩატარდეს 11 ივლისს 11 საათზე, 17 ივლისს 11 საათზე, , 17 ივლისს 11 საათზე აუდიტორია 131 ა

კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი.


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                    / რ. ქუთათელაძე /