15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
01 ივლ

დასკვნითი სამაგისტრო გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე    სემესტრის სამაგისტრო  პროგრამის დასკვნითი  გამოცდების ცხრილი
30 ივნ

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურმა 2019 წლის 27 ივნისს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია წარადგინა სასტუმრო Ambassadori-ში.
ყველა სიახლის ნახვა

ბრძანება (27.05.2019 # 34/11)

06/18/2019 ს ს ი პ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
27.05. 2019# 34/11
(სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :დამტკიცდეს:
• 1) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. ნინო ქავთარაძე - პროფესორი პროფ. (თავმჯდომარე)
2. ანზორ კურატაშვილი - ასოც. პროფესორი
3. თამარ ღამბაშიძე -ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი)

დაცვები ჩატარდეს 8 ივლისს 10 საათზე, აუდიტორია 709 ბ.

• 2) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ და საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“(რუსულენოვანი) თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. ოთარ ქოჩორაძე -პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. გენადი იაშვილი - პროფესორი
3. შოთა დოღონაძე - პროფესორი
4. ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი)

დაცვები ჩატარდეს 16 ივლისს 11 საათზე, აუდიტორია 111ა.

• 3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო პროცესების მართვის“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
1. გიორგი ცაავა - პროფესორი(კომისიის თავმჯდომარე)
2. რატი ბურდიაშვილი - პროფესორი
3. ალეკო ქუთათელაძე - პროფესორი
4. ლილი გვენეტაძე - ასოცირებული პროფესორი
5. მედეა ჭელიძე - ასოცირებული პროფესორი( კომისიის მდივანი)

დაცვები ჩატარდეს 12 ივლისს 1.30 საათზე,16 ივლისს16.30 საათზე, 20 ივლისს 10.30საათზე აუდიტორია 131ა.

კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს მაგისტრანტის ხელმძღვანელი.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის

დეკანი                                                                                   / რ. ქუთათელაძე /