16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები

06/12/2019

2019 წლის 8 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტში ჩატარდა შეხვედრა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსების სტუდენტებთან, სადაც მათ გადაეცათ პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.
წლის დასაწყისში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და შპს „საბანკო სწავლების ცენტრს“ შორის გაფორებული ხელშკრულების საფუძველზე ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებმა წარმატებით გაიარეს და აითვისეს შესაბამისი პრაქტიკის კურსები: „საბანკო საცალო პროდუქტების პოზიციონირება და გაყიდვა“და „მსესხებლის შეფასება, სესხის გაცემის კრიტერიუმები და სასესხო პროდუქტების ადმინისტრირება“.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ნინო ჩიკვილაძე, დეპარტამენტის პროფესორები რატი ბურდიაშვილი, გიორგი ცაავა, ალეკო ქუთათელაძე და სხვები.
სტუდენტებს სერთიფიკატები გადასცა ფაკულტეტის დეკანმა, უსურვა მათ წარმატებები და აღნიშნა, რომ ეს ინოვაცია - პრაქტიკის გავლა სერთიფიცირებით ხელს შეუწყობს ჩვენი სტუდენტების დასაქმებას და შრომით ბაზარზე მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.