18 ივნ

ბრძანება (24.05.2019 # 33/11)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
18 ივნ

ბრძანება (27.05.2019 # 34/11)

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ
15 ივნ

სტაჟირება სოფლის მეურნეობის პროგრამაში

"USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა" აცხადებს სტაჟირებას სოფლის მეურნეობის პროგრამაში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურესბის დაცვის სამინისტროში
12 ივნ

პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები

2019 წლის 8 ივნისს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტში ჩატარდა შეხვედრა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსების სტუდენტებთან, სადაც მათ გადაეცათ პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები
11 ივნ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლისთავი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მუშაობა დაიწყო კონფერენციამ თემაზე: „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლისთავი - ახალგაზრდული პერსპექტივა“. ორდღიანი კონფერენციის ორგანიზატორია სტუ-ის  ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტი, EU Neighbours East-თან და ProActive Group Georgia-თან თანამშრომლობითა და პარტნიორობით.
11 ივნ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენციის გამარჯვებულები

2019 წლის  5 ივნისს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდა ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის  მუშაობა, სადაც ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სამივე საფეხურის სტუდენტები  იღებდნენ მონაწილეობას.
ყველა სიახლის ნახვა

სტუდენტთა 87-ე კონფერენციის გამარჯვებულები

06/11/2019

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

2019 წლის 5 ივნისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდა ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის მუშაობა, სადაც ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სამივე საფეხურის სტუდენტები იღებდნენ მონაწილეობას.
მონაწილეებმა წარმოადგინეს მოხსენებები ბიზნესის ადმინისტრირების სფეროს აქტუალურ საკითხებზე: მენეჯმენტის, მარკეტინგის, საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და ტურიზმის მიმართულებით. კომისიამ მოუსმინა გამომსვლელებს. კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაიმართა დისკუსია კონფერენციის მონაწილეებს, დამსწრე საზოგადოებასა და კომისიის წევრებს შორის.
აკადემიურმა პერსონალმა ერთმანეთის დამოუკიდებლად შეაფასა თითოეული გამომსვლელი. სწავლების შესაბამისი საფეხურების მიხედვით გამოავლინა გამარჯვებულები:
ბაკალავრიატი
Ι ადგილი ხატია გაბითაშვილი
ΙΙ ადგილი ნინო გიგაშვილი
ΙΙΙ ადგილი ციური დიდებაშვილი
მაგისტრატურა
Ι ადგილი ქეთევან ბორაშვილი
ΙΙ ადგილი სალომე თხელია
დოქტორანტურა
Ι ადგილი გოჩა ნანიტაშვილი
ΙΙ ადგილი ლილი უშვერიძე
სექციის მუშაობამ საქმიან და სასიამოვნო ვითარებაში ჩაიარა.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი ულოცავს გამარჯვებულებს და უსურვებს შემდგომ წარმატებებს.