16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა ახალგაზრდების აგრომეწარმეობაში ჩართულობასთან დაკავშირებით

04/30/2019

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა ახალგაზრდების აგრომეწარმეობაში ჩართულობასთან დაკავშირებით

2019 წლის 1 მაისს, 12:00-ზე 710ა აუდიტორიაში შედგება USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამით გათვალისწინებული დისკუსია თემაზე - სოფლის მეურნეობის ღირებულების ჯაჭვებში ახალგაზრდების ჩართულობა.

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა ახალგაზრდების აგრომეწარმეობაში ჩართულობასთან დაკავშირებით
USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა ახალგაზრდების აგრომეწარმეობაში ჩართულობასთან დაკავშირებით იწვევს დაინტერესებულ სტუდენტებს (განსაკუთრებით, ვინც დაინტერესებულია სტარტაპებით და მეწარმეობით) ფოკუს-ჯგუფის დისკუსიაში მონაწილეობის მისაღებად.
კვლევის მიზანია შემუშავდეს პროგრამა შერჩეულ წარმოების ჯაჭვებში ახალგაზრდების აქტიური მონაწილეობის გასაძლიერებლად. პროგრამის ფარგლებში შესწავლილი იქნება ის პრობლემები და შესაძლებლობები, რომლებიც აქტუალურია დღეს საქართველოში:
არსებობს თუ არა ინოვაციური მიდგომები აგრომეწარმეობისადმი, არსებობს თუ არა პროფესიული განვითარების შესაძლებლობები (მაგ.: აგროინდუსტრიული სტაჟირება) და ა.შ.
ახალგაზრდების ჩართულობა შესაძლებელია 2 ძირითადი მიმართულებით: როგორც აგრომეწარმეები და როგორც აგრობიზნეს პროფესიონალები.
აგრომეწარმეებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს საგრანტო და, ასევე, ტექნიკური დახმარების პროგრამებში
აგრობიზნეს პროფესიონალებს (მაგ. კვების ტექნოლოგი, აგრონომი, აგრობიზნეს მარკეტინგის სპეციალისტი და ა.შ.) შეეძლებათ მონაწილეობის მიღება ჩვენს აგროინდუსტრიული სტაჟირების პროგრამაში და სხვა აქტივობებში, რომელიც შემუშავდება ამ კვლევის შედეგად.
კვლევის ფორმატი:
დისკუსია ფოკუს-ჯგუფში. ხანგრძლივობა 1-1,5 საათი. რესპონდენტების რაოდენობა: 6-15 ადამიანი (თუ მეტი მსურველი იქნება, შესაძლებელია დამატებითი შეხვედრის ორგანიზება)
სტუდენტები:
ფოკუს-ჯგუფი #1 - აგრარული მიმართულების სტუდენტები (მაგ. კვების ტექნოლოგი, აგრონომი და ა.შ.),
ფოკუს-ჯგუფი #2 - ბიზნესის მიმართულების სტუდენტები (სფეროები: ბიზნესის ადმინისტრირება - მეწარმეობა, ფინანსები, მარკეტინგი და ა.შ.),
დისკუსია ფოკუს-ჯგუფში ან გასაუბრება ფაკულტეტის წარმომადგენლებთან. ხანგრძლივობა 40-60 წთ. თემა: შესაძლებლობები უნივერსიტეტის შიგნით და გარეთ, სტუდენტების პრობლემების იდენტიფიცირება და ა.შ.
დისკუსია შედგება 12:00ზე 1 მაისს, 710ა აუდიტორიაში.