15 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით 25-26 ივლისს კავკასიის უნივერსიტეტში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, 26 ივლისს ჩანიშნულია სტუდენტების და ახალგაზრდა მკვლევარების სტატიების/სტატიების თეზისების მოსმენა
12 ივლ

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაწესებულია სამი სახელობითი სტიპენდია:
 ნიკო ნიკოლაძის, დავით სარაჯიშვილის და აკაკი ხოშტარიას.
სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრა 100 ლარით თვეში სასწავლო სემესტრის შედეგების მიხედვით.
12 ივლ

შეხვედრა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ პროგრამის პროექტში “ECOMODE - ეკო-ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა სტუმარმასპინძ¬ლო¬ბა¬ში მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის” (Fostering Eco – Innovative Business Model Development in SMEs in Hospitality Industry).
10 ივლ

დოქტორანტის მარინე დგებუაძის ანგარიში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტის მარინე დგებუაძის გერმანიაში, ქ. ზაარბრუკენში ვიზიტის ანგარიში
01 ივლ

დასკვნითი სამაგისტრო გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე    სემესტრის სამაგისტრო  პროგრამის დასკვნითი  გამოცდების ცხრილი
30 ივნ

პროგრამები ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ინტერნაციონალიზაციისათვის

DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურმა 2019 წლის 27 ივნისს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის განხორციელებული პროგრამებისა და პროექტების პრეზენტაცია წარადგინა სასტუმრო Ambassadori-ში.
ყველა სიახლის ნახვა

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

04/22/2019

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი

„ინოვაციები, სახელმწიფო, ბიზნესი, საზოგადოება“

ღონისძიების ორგანიზატორები და პარტნიორები არიან:

  • საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პრობლემათა კვლევების ინსტიტუტი;
  • სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრი;
  • თსუ - რ.აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი;
  • სტუ - ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი

მოსმენილი იქნება სასწავლო კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის სოციალურ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგთაშორისი კვლევების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სტუ-ის საჯარო მმართველობის პროგრამის დოქტორანტთა მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგები:
  • ლევან სისვაძე - სპეციალური ეკონომიკური ზონები და კონფლიქტის ზონის რაიონების ეკონომიკური პოტენციალი;
  • ქეთევან ცაცანაშვილი -კერძო და საჯარო პარტნიორობა - ინოვაციური ტექნოლოგიების შექმნისა და დანერგვის პროცესში

დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ საბუნებისმეტყველო დარგის ინსტიტუტების წარმომადგენლები, საჯარო მმართველობის, ეკონომიკის, პოლიტოლოგიის სპეციალობის პროფესორები, ექსპერტები და დარგის სპეციალისტები, საქართველოს პარლამენტის წევრები და აფხაზეთის ავტომიური რესპულიკის მთავრობის წევრები