16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი

02/08/2019

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი


1. სასწავლო კურსებში, რომლებშიც ხორციელდება პროექტების დაცვა, დოკუმენტური მასალის ჩაბარება უნდა მოხდეს XVI-XVII კვირებში;

2. პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენა  და დაცვა პრაქტიკის ხელმძღვანელთან  ჩატარდეს  28 თებერვლიდან  2 მარტის ჩათვლით.

ბიზნესის ადმინისტრირების I კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების II კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების III კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების IVკურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი) IVკურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების (აუდიტი) IVკურსი
Бизнес администрирование (РУССК.) I, II, III и IV курс
სასტუმრო მომსახურების I და II კურსი
საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების I, II, III და IV კურსი
საჯარო მმართველობის I, II, III და IV კურსი