23 აპრ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენცია

Preview     ბრძანება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
23 აპრ

ყურადღება!

გლობალური გამოწვევების ფორუმი ბრუნდება !
22 აპრ

სტუდენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობის“  ჩატარების შესახებ
22 აპრ

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივა“

ბრძანება ღონისძიება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივის“ ჩატარების შესახებ
22 აპრ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი
22 აპრ

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი

02/08/2019

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი


1. სასწავლო კურსებში, რომლებშიც ხორციელდება პროექტების დაცვა, დოკუმენტური მასალის ჩაბარება უნდა მოხდეს XVI-XVII კვირებში;

2. პრაქტიკის ანგარიშის წარდგენა  და დაცვა პრაქტიკის ხელმძღვანელთან  ჩატარდეს  28 თებერვლიდან  2 მარტის ჩათვლით.

ბიზნესის ადმინისტრირების I კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების II კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების III კურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების IVკურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების (მარკეტინგი) IVკურსი
ბიზნესის ადმინისტრირების (აუდიტი) IVკურსი
Бизнес администрирование (РУССК.) I, II, III и IV курс
სასტუმრო მომსახურების I და II კურსი
საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიების I, II, III და IV კურსი
საჯარო მმართველობის I, II, III და IV კურსი