16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

ბრძანება 07/11

02/07/2019 ს ს ი პ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
01.02. 2019# 7/11
(საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


დამტკიცდეს:
• საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თათია ღურწკაია - ასოც. პროფ. (თავმჯდომარე)
2. ვალერი კატუკია - ასისტენტ-პროფესორი
3. თამარ ხინიკაძე-გვარამია -ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).
დაცვები ჩატარდეს 26,27,28 თებერვალს 10 საათზე, აუდიტორია 713 ბ.

• საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. შოთა დოღონაძე - პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. ოთარ ქოჩორაძე - ასოც. პროფესორი
3. ჟუჟუნა თაბაგარი - მოწვ. უფრ. მასწავლებელი ( კომისიის მდივანი).

დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 9 საათზე, აუდიტორია 101ა.


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                / რ. ქუთათელაძე /