23 აპრ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენცია

Preview     ბრძანება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
23 აპრ

ყურადღება!

გლობალური გამოწვევების ფორუმი ბრუნდება !
22 აპრ

სტუდენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობის“  ჩატარების შესახებ
22 აპრ

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივა“

ბრძანება ღონისძიება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივის“ ჩატარების შესახებ
22 აპრ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი
22 აპრ

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

ბრძანება 07/11

02/07/2019 ს ს ი პ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა
01.02. 2019# 7/11
(საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ)

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :


დამტკიცდეს:
• საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თათია ღურწკაია - ასოც. პროფ. (თავმჯდომარე)
2. ვალერი კატუკია - ასისტენტ-პროფესორი
3. თამარ ხინიკაძე-გვარამია -ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).
დაცვები ჩატარდეს 26,27,28 თებერვალს 10 საათზე, აუდიტორია 713 ბ.

• საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. შოთა დოღონაძე - პროფესორი (თავმჯდომარე)
2. ოთარ ქოჩორაძე - ასოც. პროფესორი
3. ჟუჟუნა თაბაგარი - მოწვ. უფრ. მასწავლებელი ( კომისიის მდივანი).

დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 9 საათზე, აუდიტორია 101ა.


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                / რ. ქუთათელაძე /