23 აპრ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენცია

Preview     ბრძანება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
23 აპრ

ყურადღება!

გლობალური გამოწვევების ფორუმი ბრუნდება !
22 აპრ

სტუდენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობის“  ჩატარების შესახებ
22 აპრ

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივა“

ბრძანება ღონისძიება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივის“ ჩატარების შესახებ
22 აპრ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი
22 აპრ

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

ბრძანება 06/11

02/07/2019

ს ს ი პ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

01.02. 2019# 6/11

 (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ)

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის   დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

                                   

  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

 დამტკიცდეს:

·         1) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ნინო ქავთარაძე - პროფესორი პროფ. (თავმჯდომარე)

2.      ანზორ კურატაშვილი  - ასოც. პროფესორი

3.      თამარ ღამბაშიძე -ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

დაცვები ჩატარდეს 18,20,25 თებერვალს 18 საათზე, 23 თებერვალს 16 სთ-ზე აუდიტორია    709 ბ.

 

·         2) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“  (ინგლისურენოვანი) თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ირინე იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია -  პროფესორი

3.      თინათინ იაშვილი - პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 26 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გენადი იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      შოთა დოღონაძე -  პროფესორი

3.      ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         4) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ (რუსულენოვანი)  თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ოთარ ქოჩორაძე -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      ოთარ ბაღათურია -  ასოც. პროფესორი

3.      თამარ რევაზიშვილი - ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18  საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         5) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გელა ჭიკაძე - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია - პროფესორი

3.      მაგდა ბაქანიძე - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         6) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო პროცესების მართვის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გიორგი ცაავა - პროფესორი (თავმჯდომარე)

2.      ლილი გვენეტაძე - პროფესორი

3.      მზევინარ ნოზაძე - ასოც. პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 28 თებერვალს 18 საათზე, 2 მარტს 11 საათზე აუდიტორია 131ა.

 

  ·         7) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო მომსახურების მართვა“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ელზა მალანია  - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      მანანა ვასაძე - ასოც.  პროფესორი 

3.      ქეთევან ქაჯაია - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს  18, 23 თებერვალს 16 საათზე, 25 თებერვალს 18 საათზე აუდიტორია  715ბ

 

 ·         კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს მაგისტრანტის ხელმძღვანელი.

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                                     / რ. ქუთათელაძე /