16 აგვ

სტუ-ის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადების, თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენისა და საგამოცდო განრიგის შესახებ

Preview  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა განცხადებებისა და თანდართული საბუთების მიღება იწარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე, 26 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის და უქმე დღეების გარდა,  10:00-დან 16:00 საათამდე
16 აგვ

2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ
13 აგვ

კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“

XIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და საზოგადოება – 2019“
07 აგვ

აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან აღდგენის წესით ჩარიცხვის შესახებ.
07 აგვ

შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან შიდა მობილობის შესახებ
07 აგვ

გარე მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2019/2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან გარე მობილობის შესახებ
ყველა სიახლის ნახვა

ბრძანება 06/11

02/07/2019

ს ს ი პ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

01.02. 2019# 6/11

 (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ)

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის   დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

                                   

  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

 დამტკიცდეს:

·         1) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ნინო ქავთარაძე - პროფესორი პროფ. (თავმჯდომარე)

2.      ანზორ კურატაშვილი  - ასოც. პროფესორი

3.      თამარ ღამბაშიძე -ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

დაცვები ჩატარდეს 18,20,25 თებერვალს 18 საათზე, 23 თებერვალს 16 სთ-ზე აუდიტორია    709 ბ.

 

·         2) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“  (ინგლისურენოვანი) თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ირინე იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია -  პროფესორი

3.      თინათინ იაშვილი - პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 26 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გენადი იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      შოთა დოღონაძე -  პროფესორი

3.      ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         4) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ (რუსულენოვანი)  თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ოთარ ქოჩორაძე -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      ოთარ ბაღათურია -  ასოც. პროფესორი

3.      თამარ რევაზიშვილი - ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18  საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         5) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გელა ჭიკაძე - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია - პროფესორი

3.      მაგდა ბაქანიძე - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         6) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო პროცესების მართვის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გიორგი ცაავა - პროფესორი (თავმჯდომარე)

2.      ლილი გვენეტაძე - პროფესორი

3.      მზევინარ ნოზაძე - ასოც. პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 28 თებერვალს 18 საათზე, 2 მარტს 11 საათზე აუდიტორია 131ა.

 

  ·         7) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო მომსახურების მართვა“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ელზა მალანია  - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      მანანა ვასაძე - ასოც.  პროფესორი 

3.      ქეთევან ქაჯაია - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს  18, 23 თებერვალს 16 საათზე, 25 თებერვალს 18 საათზე აუდიტორია  715ბ

 

 ·         კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს მაგისტრანტის ხელმძღვანელი.

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                                     / რ. ქუთათელაძე /