18 თებ

ცხადდება ესეების კონკურსი

ლიეტუვისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ თემაზე, ცხადდება ესეების კონკურსი. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ წევრი ქვეყნების მოქალაქე სტუდენტებს.
18 თებ

საქართველოს ტურიზმის განვითარების პროექტი

საქართველოს ტურიზმის განვითარების პროექტი ესტონეთის მხარდაჭერით (პროექტის კოორდინატორი ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი მარინა მეტრეველი)
15 თებ

შიდა მობილობის და აღდგენის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2018-2019 ს.წ. მეორე სემესტრიდან სწავლების ყველა საფეხურზე შიდა მობილობის მსურველებმა და აღდგენის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ 27 თებერვლიდან 4 მარტის ჩათვლით (შიდა მობილობის) და 27 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით (აღდგენის წესით) 10.00 – 16.00 საათამდე, ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა სტუ-ის ადმინისტრაციულ კორპუსში.
12 თებ

კონფერენცია

2019 წლის 24-25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ ("Globalization and Modern Business Challenges"; «Глобализация и современные вызовы бизнеса»)
11 თებ

სკოლა-სემინარი ბულგარეთში

ბულგარეთში, ქ. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტის ორგანიზებით 2019 წლის 26-30 აგვისტოს ჩატარდება საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა-სემინარი თემატიკით „ტურიზმი - როგორც საზოგადოებრივი განვითრების მდგრადი ფაქტორი“.
08 თებ

პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის პირველი სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

ბრძანება 06/11

02/07/2019

ს ს ი პ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

01.02. 2019# 6/11

 (სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ)

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის   დეპარტამენტის უფროსების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

                                   

  ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 

 დამტკიცდეს:

·         1) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ნინო ქავთარაძე - პროფესორი პროფ. (თავმჯდომარე)

2.      ანზორ კურატაშვილი  - ასოც. პროფესორი

3.      თამარ ღამბაშიძე -ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

დაცვები ჩატარდეს 18,20,25 თებერვალს 18 საათზე, 23 თებერვალს 16 სთ-ზე აუდიტორია    709 ბ.

 

·         2) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ბიზნესის ადმინისტრირების“  (ინგლისურენოვანი) თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ირინე იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია -  პროფესორი

3.      თინათინ იაშვილი - პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 26 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         3) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გენადი იაშვილი -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      შოთა დოღონაძე -  პროფესორი

3.      ბესიკ შერაზადიშვილი - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         4) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საჯარო მმართველობის“ (რუსულენოვანი)  თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ოთარ ქოჩორაძე -  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      ოთარ ბაღათურია -  ასოც. პროფესორი

3.      თამარ რევაზიშვილი - ასოც.პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18  საათზე, აუდიტორია 101ა.

 

·         5) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ელექტრონული ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გელა ჭიკაძე - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      გიორგი ბაღათურია - პროფესორი

3.      მაგდა ბაქანიძე - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 27 თებერვალს 18 საათზე, აუდიტორია 102ა.

 

·         6) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „საბანკო პროცესების მართვის“   თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      გიორგი ცაავა - პროფესორი (თავმჯდომარე)

2.      ლილი გვენეტაძე - პროფესორი

3.      მზევინარ ნოზაძე - ასოც. პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს 28 თებერვალს 18 საათზე, 2 მარტს 11 საათზე აუდიტორია 131ა.

 

  ·         7) სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „სასტუმრო მომსახურების მართვა“ თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

 

1.      ელზა მალანია  - ასოც.  პროფესორი  (თავმჯდომარე)

2.      მანანა ვასაძე - ასოც.  პროფესორი 

3.      ქეთევან ქაჯაია - ასისტენტ-პროფესორი ( კომისიის მდივანი).

         დაცვები ჩატარდეს  18, 23 თებერვალს 16 საათზე, 25 თებერვალს 18 საათზე აუდიტორია  715ბ

 

 ·         კომისიის მუშაობას უნდა დაესწროს მაგისტრანტის ხელმძღვანელი.

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი                                                                                                     / რ. ქუთათელაძე /