23 აპრ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენცია

Preview     ბრძანება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ
23 აპრ

ყურადღება!

გლობალური გამოწვევების ფორუმი ბრუნდება !
22 აპრ

სტუდენტთა კონფერენცია

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობის“  ჩატარების შესახებ
22 აპრ

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივა“

ბრძანება ღონისძიება „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წელი-ახალგაზრდული პერსპექტივის“ ჩატარების შესახებ
22 აპრ

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი -2019

24 აპრილს 12.00 საათზე, საქართველოს ტექნოპარკში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი – 2019-ის ფარგლებში გაიმართება დარგთაშორისი კვლევების სემინარი
22 აპრ

შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 2018-19 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი
სიახლეების სრულად ნახვა

ბრძანება 05/11

02/07/2019 სსიპ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ბრძანება
31.01.2019 05/11
_________________№___________________

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების
სემინარების შეფასებისათვის
კომისების შექმნის შესახებ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2019 წლის 15 იანვრის №01-09-10/01 ბრძანების შესაბამისად და ფაკულტეტის დეპარტამენტების უფროსების წარდგინების საფუძველზე


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დოქტორანტების მიერ წარდგენილი სემინარების შეფასებისათვის, 2019 წლის 18 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით, შეიქმნას კომისიები შემდეგი შემადგენლობით:

სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება

1. პროფ. ლევან გრიგალაშვილი (თავმჯდომარე);
2. პროფ. რამაზ ოთინაშვილი;
3. პროფ. ბესიკ ბარკალაია;
4. პროფ. რატი ბურდიაშვილი;
5. ასოც.პროფ. ხათუნა ხარხელაური (მდივანი).
დაცვა ჩატარდეს: 18, 20, 22, 25 თებერვალი და 1 მარტი, 10:00 საათი,
აუდიტორია 710ბ.

სადოქტორო პროგრამა: საჯარო მმართველობა

1. მოწვ. პროფ. კონსტანტინე აბულაძე (თავმჯდომარე);
2. ასოც. პროფ. თამარ რევაზიშვილი;
3. მოწვ. პროფ. დავით ლელაძე;
4. ასოც. პროფ. გელა ჭიკაძე;
5. ასოც. პროფ. ოთარ ბაღათურია (მდივანი).
დაცვა ჩატარდეს: 18, 21, 23, 26, 27 თებერვალი და 2 მარტი, 11:00 საათი,
აუდიტორია 107ა.


ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანი რ. ქუთათელაძე