18 ივნ

ბრძანება (24.05.2019 # 33/11)

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის შესახებ
18 ივნ

ბრძანება (27.05.2019 # 34/11)

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების თეორიული-ექსპერიმენტული კვლევა-კოლოკვიუმის დაცვის კომისიის შექმნის შესახებ
15 ივნ

სტაჟირება სოფლის მეურნეობის პროგრამაში

"USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა" აცხადებს სტაჟირებას სოფლის მეურნეობის პროგრამაში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურესბის დაცვის სამინისტროში
12 ივნ

პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები

2019 წლის 8 ივნისს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტში ჩატარდა შეხვედრა ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის დამამთავრებელი კურსების სტუდენტებთან, სადაც მათ გადაეცათ პრაქტიკის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები
11 ივნ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლისთავი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მუშაობა დაიწყო კონფერენციამ თემაზე: „აღმოსავლეთ პარტნიორობის 10 წლისთავი - ახალგაზრდული პერსპექტივა“. ორდღიანი კონფერენციის ორგანიზატორია სტუ-ის  ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტი, EU Neighbours East-თან და ProActive Group Georgia-თან თანამშრომლობითა და პარტნიორობით.
11 ივნ

სტუდენტთა 87-ე კონფერენციის გამარჯვებულები

2019 წლის  5 ივნისს  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ფარგლებში ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდა ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის  მუშაობა, სადაც ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სამივე საფეხურის სტუდენტები  იღებდნენ მონაწილეობას.
ყველა სიახლის ნახვა

პროექტი „ზამთრის სკოლა“ ბაკურიანში

12/29/2018

პროექტი „ზამთრის სკოლა“ ბაკურიანში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით და ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით დაბა ბაკურიანში განხორციელდა პროექტი "ზამთრის სკოლა".
პროექტის ფარგლებში სტუდენტებს შეხვდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი რუსუდან ქუთათელაძე, რომელმაც აუდიტორიას გააცნო ფაკულტეტის მიერ ჩატარებული სამუშაოს წლიური ანგარიში და ისაუბრა სამომავლო გეგმებზე.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერი ქალბატონი ქეთი ქოქრაშვილი სტუდენტებს ესაუბრა ბიუჯეტის შედგენის წესსა და სტუ-ს 2019 წლის ბიუჯეტზე. სტუდენტებს გააცნო თუ რა არის უნივერსიტეტის ბიუჯეტი, შემოსულობები, გადასახდელები, ბიუჯეტის დაფინანსების წყაროები. თუ როგორ ხდება ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა და დამტკიცება.
სტუდენტებს საჯარო ლექცია ჩაუტარა ბიზნესისა და სამართლის ინსტიტუტის დირექტორმა პროფ. ანზორ აბრალავამ თემაზე „ბიზნესის სოციალიზაცია და ეკონომიკის თანამედროვე პრობლემები“.
ასოც. პროფესორმა დავით ლელაძემ სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი „დროის მენეჯმენტსა და გუნდურ მუშაობაზე“, ტრენინგის ფარგლებში შედგა საინტერესო გუნდური თამაშები, სადაც მონაწილეებმა გამოავლინეს პიროვნული განვითარების უნარ-ჩვევები.